LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Sv: Re: [BIBLIST] Sv: Re: [BIBLIST] Verksamhetsberättelsen för Fråga biblioteket 2008

From:

Anna-Stina Axelsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 17 Mar 2009 13:37:32 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej!

En viktig fråga, Anders. Var ska bibliotekspersonalen träna upp sig i
chatt- och sms-teknik till den dag då varje bibliotek kan erbjuda dessa
tjänster på egen hand? Och hur man genomför ett bra referenssamtal i
virtuell miljö. Det är väl ett bra sätt, att öka kompetensen genom
samarbete med andra bibliotek?

Vänliga hälsningar Anna-Stina


Anna-Stina Axelsson
Utvecklingsledare med ansvar
Biblioteket på nätet och lärande
Fråga biblioteket

Regionbibliotek Stockholm
Stockholms Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen
Odengatan 55
113 80 Stockholm

Phone +46(0)8-508 31 245
Fax +46(0)8-508 31 230

e-mail: [log in to unmask]
http://www.regionbiblioteket.stockholm.se

>>> Anders Ericson <[log in to unmask]> 2009-03-17 10:05 >>>
Den totale kostnaden per spørsmål vil sikkert vere høg. Tilstrekkelig
til å komme på forsiden av kveldstidningene. Men i Norge oppsummerer
vi at noe av det aller mest verdifulle ved Biblioteksvar.no, er
KOMPETANSEN som 2-300 bibliotekarer får i både effektiv og god
nettbruk og referanseintervju m.m. Om dette også skal med i
rekneskapet blir nettosummen ganske sympatisk.

Anders Ericson

2009/3/17 Jan Szczepanski <[log in to unmask]>:
> En tjänst som används lite eller minskar har uppenbarligen problem.
> Kvantiteten spelar roll
> eftersom tjänsten kostar pengar. Om man slår ut den totala kostanden

> varje fråga vad
> står det då på prislappen?
>
> Även i Norge minskar användningen av frågetjänsten och där vill man
att
> biblioteken bättre
> marknadsför tjänsten på sina hemsidor.
>
> Det vore spännande om Expertgruppen inledde ett samarbete Wikipedia
och på
> så sätt
> finnsg där dom vetgiriga är. Den tråkiga byråkratstämpeln som
verksamheten
> bör tvättas bort. Idag påminner verksamheten mest om
sjukvårdsupplysningen
> eller
> olika myndigheters "kontakta oss"!
>
> Jan
>
>
> Anna-Stina Axelsson wrote:
>>
>> Hej!
>>
>> Vad bra att det har uppstått ett samtal om Fråga biblioteket på
Biblist!
>> I Expertgruppen för Fråga biblioteket ser vi mycket positivt på om

>> många som möjligt vill vara med och diskutera framtiden för
samarbete
>> kring virtuellt referensarbete.
>>
>> Angående siffrorna kan man förstås alltid spekulera. 2007 ökade
antalet
>> frågor i tjänsten med 10 %. Varför siffrorna går upp eller ner vet
vi
>> inte riktigt och som Ericson skriver kan man diskutera exakt hur
viktig
>> kvantiteten är.
>>
>> Vad är det som ska avgöra på vilka sätt som det är möjligt för
användare
>> att kontakta biblioteken eller ta del av bibliotekens kompetens,
och
>> under vilka förhållanden tjänar biblioteken på att samarbeta kring
>> detta? Ett blogginlägg av David Lee King diskuterar att
bibliotekarier
>> alltid tycker det är bekvämast att användaren söker upp
bibliotekets
>> fysiska disk.
>>
>>
http://www.davidleeking.com/2009/01/06/ask-a-librarian-services-need-a-reboot/

>> Är det personalens behov och intressen som ska styra detta, eller är
det
>> användarnas behov? (retorisk fråga)
>>
>> Intressant är också att i virtuella sammanhang diskutera skillnaden
>> mellan referensarbete och kundtjänst, mellan expertroll och
handledande
>> roll.
>>
>> Under 2009 kommer tjänsten Fråga biblioteket att utvärderas, under
>> överinseende av KB. Det finns också många tankar (för att inte säga
>> planer) i expertgruppen om den framtida utvecklingen för
tjänsten.Jjag
>> ser fram emot ett fortsatt samtal i det svenska bibliotekssamhället
om
>> utvecklingen av virtuella referenstjänster.
>>
>> Vänliga hälsningar Anna-Stina
>>
>>
>> Anna-Stina Axelsson
>> Utvecklingsledare med ansvar Biblioteket på nätet och lärande
>> Fråga biblioteket
>>
>> Regionbibliotek Stockholm
>> Stockholms Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen
>> Odengatan 55
>> 113 80 Stockholm
>>
>> Phone +46(0)8-508 31 245 Fax +46(0)8-508 31 230
>>
>> e-mail: [log in to unmask]
>> http://www.regionbiblioteket.stockholm.se
>>
>>>>>
>>>>> Jan Szczepanski <[log in to unmask]> 09-03-13 10:34 >>>
>>>>>
>>
>> Anders Ericson, den förträfflige, har kommenterat eller snarare
kommit
>> med ett försvar på den livaktiga norska listan BIBLIOTEKNORGE som
är
>> intressant
>> eftersom utvecklingen tydligen är likartad i Norge. Men något svar

>> varför tjänsten
>> utnyttjas allt mindre är det väl inte utan mer ett försvar varför
den
>> behövs, ja åtminstone
>> för bibliotekarier.
>>
>> Årsrapporten fra den svenske søstertjenesten viser den samme
tendensen:
>>
>> "Under 2008 har Fråga biblioteket mottagit 21 367 frågor, varav 16
563
>> via e-post och 4 342 via chatten. Det är en minskning av det totala
>> antalet frågor med 16% från 2007".
>>
>> Likevel mener jeg dette er udramatisk, på begge sider av Kjølen.
>>
>> For det første må vi huske at elektroniske svartjenester ALDRI har
>> vært viktige med hensyn til KVANTITET. For noen år sida regna vi
vel
>> ut at spørsmål/svar utgjorde 1-2 prosent av totalen. For de alle
>> fleste spørsmåla blir stilt og får svar over skrankene og på andre
>> "fysiske" måter. Telefon bl.a. MEN: Biblioteksvar er VIKTIG som et
>> "døgnåpent" alternativ og for de som har problemer med å komme seg
til
>> et bibliotek, enten permanent eller der og da. OG Biblioteksvar er
>> viktig for å markere bibliotekets tilstedeværelse på Internett. OG
>> ikke minst for kompetansehøyninga blant de deltakende
bibliotekarene
>> når det gjelder nettbruk og referansearbeid generelt.
>>
>> For det andre er folk flest faktisk blitt mer sjølhjulpne med å
finne
>> svar på enkle spørsmål (fakta, adresser, åpningstider osv.) i løpet
av
>> de snart ti åra som er gått siden de første elektroniske
>> svartjenestene. Folk flest TRUR de også er blitt bedre på å finne
svar
>> på de KOMPLISERTE spørsmåla. Det stemmer i langt mindre grad - og
her
>> har vi sjølsagt bibliotekets historiske utviklings- og
>> markedsføringspotensial, både elektronisk og fysisk.
>>
>> Ikke dermed sagt at vi ikke skal ha som mål å markedsføre
>> Biblioteksvar bedre, mer kontinuerlig og til nye grupper.
>>
>> Hovedpoenget mitt er at det må advares sterkt mot å kaste barnet ut
>> med badevannet fordi det kan påvises kvantitativ tilbakegang. Målet
>> kan aldri være å få alle eller majoriteten av de vitebegjærlige i
>> landet til å bruke Bsvar jevnlig.
>>
>> Hilsen
>> Anders Ericson
>> bl.a. konsulent for Biblioteksvar og forgjengerne siden 2000
>>
>> Jan
>>
>>
>>
>> Anna-Stina Axelsson wrote:
>>
>>>
>>> Hej!
>>>
>>> Ja, det är en fråga som kräver en djupare utredning.
>>>
>>> Vänliga hälsningar Anna-Stina
>>>
>>> Anna-Stina Axelsson
>>> Utvecklingsledare med ansvar Biblioteket på nätet och lärande
>>> Fråga biblioteket
>>>
>>> Regionbibliotek Stockholm
>>> Stockholms Stadsbibliotek, Kulturförvaltningen
>>> Odengatan 55
>>> 113 80 Stockholm
>>>
>>> Phone +46(0)8-508 31 245 Fax +46(0)8-508 31 230
>>>
>>> e-mail: [log in to unmask]
>>> http://www.regionbiblioteket.stockholm.se
>>>
>>>
>>>>>>
>>>>>> Jan Szczepanski <[log in to unmask]> 2009-03-12 16:01 >>>
>>>>>>
>>>
>>> Det vore intressant att få veta varför antalet frågor minskat
trots
>>> att
>>> användunersökningen visade att 72% var helt igenom nöjda med
svaren
>>>
>>
>> och
>>
>>>
>>> 92%
>>> kunde tänka sig använda tjänsten igen. Det är lite svårt att
begripa.
>>>
>>> "Under 2008 har Fråga biblioteket mottagit 21 367 frågor, varav 16
563
>>>
>>> via e-post och
>>> 4 342 via chatten. Det är en minskning av det totala antalet
frågor
>>>
>>
>> med
>>
>>>
>>> 16% från
>>> 2007."
>>>
>>> Jan
>>>
>>> Linda Johansson wrote:
>>>
>>>>
>>>> Hej,
>>>>
>>>> Här kommer Fråga bibliotekets verksamhetsberättelse för 2008.
>>>> http://www.lisinfo.se/FB/vhb.pdf
>>>> Här kan är ni läsa om vad som hänt med Fråga biblioteket under
året
>>>> 2008. Vi berättar bland annat om utvecklingen av den flerspråkiga
delen,
>>>> Fråga biblioteket på Bok & biblioteksmässan, samverkan med
>>>>
>>>
>>> våra
>>>>
>>>> nordiska grannar, ökad organisatorisk samverkan mellan folk- och
>>>> forskningsbiblioteken och mycket mer.
>>>>
>>>> Trevlig läsning!
>>>>
>>>> Vänliga Hälsningar
>>>> Expertgruppen för Fråga biblioteket
>>>> via Linda Johansson
>>>>
>>>> Linda Johansson
>>>> Ledarskap & Utveckling
>>>> Stadsbiblioteket, Malmö stad
>>>> Tel 0768 502880 Fråga biblioteket Tel: 040-660 85 71
>>>> www.malmo.se/bibliotek <http://www.malmo.se/bibliotek>
>>>> E-post: [log in to unmask]
<mailto:[log in to unmask]>
>>>>
>>>>
>>>
>>>
>>
>>
>
> --
> De åsikter som framförs här är mina personliga och inte ett uttryck
för
> Göteborgs universitets-
> biblioteks hållning
>
>
> Opinions expressed here are my own and not
> those of the Gothenburg University Library
>
>
> Jan Szczepanski
> Förste bibliotekarie Goteborgs universitetsbibliotek Box 222
> SE 405 30 Goteborg, SWEDEN Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797
E-mail:
> [log in to unmask]
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>--
Hilsen
Anders Ericson
Nett-red. Norsk Bibliotekforening
http://www.norskbibliotekforening.no
+4797775170


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager