LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Den akademiska konversationen: då i brevform, nu i fritt tillgängliga tidskrifter
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 3 Mar 2009 10:02:28 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (60 lines)


Det är alltid intressant med synpunkter som kommer utanför
fackkretsen. På bloggen Skiften, som försöker bevaka dom
viktigaste samhällstrenderna, har Joakim Lundblad, utifrån
John Welinskys bok The access principle, synpunkter på
digitalisering och open access.

http://skiften.se/2009/03/01/ang-innovation-access-och-sokbarhet-ger-oss-ater-brevkonversationerna/

Ett citat:

Digitaliseringen av tidskrifter och tidigare dominerande medium för
 forskning innebär vid en första anblick en transition, ett skifte i hur
 vi kan kommunicera information. Men vid närmare eftertanke handlar
det lika mycket om återinförandet av en gammal och bekant tradition.
 När allt mer information blir tillgänglig och - vilket är minst lika 
viktigt
 - sökbar återuppstår förutsättningarna för den akademiska konversation
som förr i tiden ägde rum emllan världens intellektuella i det klassiska
 brevformatet. Konversationen och informationsutbytet är egentligen
inte nytt, men till nyheterna i sammanhanget hör möjligheten för en bred
allmänhet att delta i och ta del av sådana här konversationer.

och han föreslår

   1. Göra all statligt finansierad forskning och tillhörande resultat
      tillgängliga för allmänheten. I synnerhet grundforskning.
   2. Genom förändrad lagstiftning bejaka informationssamhällets
      möjlighet till kopiering, spridning, kategorisering och sökning av
      information.

Jan

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager