LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Ny resurs: "Vad är en vetenskaplig artikel?"
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 11 Mar 2009 10:52:32 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (79 lines)


När jag läste följande mening så blev jag lugn och förstod jag att ni 
visste vad ni talade om!

"Vad som är vetenskapligt eller inte är i hög grad en fråga som rör 
värdering och tolkning och beroende av vilka kriterier man har till 
grund för sina värderingar."

Jan

Karin Lindgren wrote:
>
> Hej!
>
> Nu kan Karolinska Institutets Universitetsbibliotek erbjuda en 
> webbaserad guide som med hjälp av bilder, ljud, interaktiva övningar 
> och ämnesexperter svarar på en av bibliotekets vanligaste frågor, 
> nämligen ”Vad är en vetenskaplig artikel?”.
>
> Guiden ska fungera som ett visuellt och pedagogiskt komplement till 
> dokumentet ”Vad är en vetenskaplig artikel?”. Målgruppen är studenter 
> som vill lära sig mer om vetenskaplig publicering i allmänhet och 
> vetenskapliga artiklar i synnerhet.
>
> Läs mer om guiden 
> <http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=2523&a=5401&l=sv>– 
> http://ki.se/ub/vetenskapligartikel/
>
> Gå till guiden: Vad är en vetenskaplig artikel? 
> <http://kib.ki.se/vetartikel/player.html>
>
> http://ki.se/content/1/c4/54/02/vetart.jpg
>
> Vänliga hälsningar,
>
> KIB
>
> __________________
>
> Karin Lindgren
>
> Karolinska Institutet
>
> Universitetsbiblioteket
>
> Fe 200
>
> 171 77 Stockholm
>
> http://ki.se/ub
>

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager