LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Den svarta lådan
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 13 Mar 2009 10:09:26 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (63 lines)


Klippt ur Internationellt om högskolan om en bok som ger en fördjupad
bild av vad fackgranskning kan vara inom vetenskaperna


      Vad finns i den svarta låda som kallas peer review?

Alla vill stödja excellence, men vet man i akademin vad det begreppet 
betyder? Vilken forskare ska anställas? Vilken ansökan om medel ska 
beviljas? Vilket projekt ska stödjas? I en ny amerikansk bok behandlar 
Michèle Lamont, professor i bl.a. sociologi vid Harvard, frågan om hur 
bedömning via peer review egentligen fungerar. Hon har följt ett antal 
bedömargrupper från insidan och redovisar hur deras arbete går till. Hon 
ger många exempel på hur bedömarnas omdöme påverkas av deras egna 
personliga intressen, hur man gör upp med kollegor i bedömargruppen för 
att hinna med sitt flyg hem och hur engagemang kan belönas framför 
kriterier som enligt regelboken ska vara avgörande. Ett av hennes 
viktigaste teman i boken är att bedömare från olika discipliner har 
olika sätt att fatta beslut. Ett exempel är hur bedömare med bakgrund i 
humaniora enligt henne har en tendens att sätta det fascinerande före 
det sanna. Samtidigt pekar hon på vikten av att systemet med peer 
reviews bibehålles. Eftertänksamma diskussioner bland bedömarna kan leda 
till bättre beslut, i synnerhet jämfört med rankningar av olika förslag, 
baserat på poängberäkningar. Hennes viktigaste rekommendation är att 
bedömarna oftare ska ifrågasätta sina egna motiv: “I also want the 
older, established scholars -- the gate keepers -- to think hard and 
think again about the limits of what they are doing, particularly when 
they define ‘what is exciting´ as ‘what most looks like me (or my work).´

Läs mer här:
http://www.insidehighered.com/news/2009/03/04/peerreview 
<http://tr.anp.se/track?t=c&mid=231716&uid=80213779&&&http://www.insidehighered.com/news/2009/03/04/peerreview> 


Jan

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning


Opinions expressed here are my own and not
those of the Gothenburg University Library Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager