LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: ABM-konferansen 2008 - Kulturarven til alle
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 16 Oct 2008 13:16:13 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (71 lines)


Det är sällan numera jag brukar tycka att  konferenser har så mycket att ge,
 men denna norska vill jag starkt rekommendera eftersom här diskuteras dom
viktiga frågor som sällan eller aldrig diskuteras i Sverige. Här kan vi 
få den inspiration
som vi så väl behöver. Är ni intresserade av att även vårt kulturarv 
görs tillgängligt
för alla och envar som nya tekniken möjliggör så Åk om ni får och kan!

Jan


Klippt ur [log in to unmask]


* Kva reknar brukarane som eit godt arkiv, bibliotek eller museum i 2014?
* Kva forventar brukarane av digitale tenester og digitalt innhald ?
* Blir det slik at det som ikkje er på Internett, det finst ikkje?

Samfunnet vil endra seg mykje fram til 2014 og 2024. Fram til no har 
brukarane kome til institusjonane. Blir framtida slik at institusjonane 
må koma til brukarane?

ABM-konferansen 2008 inviterer til debatt om korleis arkiv, bibliotek og 
museum skal vera aktive i utviklinga og i å definera institusjonane si 
samfunnsrolle i lys av den nye teknologien. Norske og internasjonale 
innleiarar tek føre seg viktige utviklingstrekk i Noreg og i utlandet.

Program og påmelding: 
http://www.abm-utvikling.no/digitalt-abm/abm-konferansen-2008-kulturarven-til-alle.html

Tid: Måndag 17. november 2008 - Grand Hotel, Oslo
Konferanseavgift: Kr 500
Påmeldingsfrist: 27. oktober 2008


Harald Skeie
seniorrådgjevar
ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Norwegian Archive, Library and Museum Authority
Observatoriegata 1b, Pb. 8145 Dep.
N-0033 OSLO, Norway
tel: +47 23 11 75 00 fax: +47 23 11 75 01
www.abm-utvikling.no

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager