LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Läget under (bibliografisk) kontroll?
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 10 Oct 2008 10:15:40 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (131 lines)


En behövlig och säkerligen intressant katalogiseringskonferens som
sannolikt som vanligt bara katalogisatörer deltar. Vilket är synd 
och skam eftersom detta berör oss alla.

Mycket spännande har skett med LIBRIS och då menar jag inte bibliografisk
kontroll utan utvidgad service. LIBRIS har lämnat alla lokala kataloger,
som tyvärr alla vill behålla, långt bakom sig och väckt internationell be-
undran

http://librishelp.libris.kb.se/help/highlights_swe.jsp?open=about

Några exempel
*Omslagsbilder och sammanfattningar* 
Flera hundra tusen omslagsbilder och sammanfattningar har laddats in för att underlätta bedömningen - är det här boken du är ute efter? 
*Avgränsa och gruppera din sökning* 
Nya modeller för att utforska stora mängder information, bl.a. genom facetter och gruppering. 
*Relevansrankning *
Med hjälp av relevansrankningen är möjligheten stor att det du söker kommer långt upp i träfflistan. 
*Stavningsstöd *
Systemet ger dig stavningsförslag när du skriver in din sökfråga. "Menade du...?" 
*Välj favoritbibliotek/region* 
Ställ in ditt/dina bibliotek så hamnar de överst i listan av de bibliotek och regioner som har boken. 
*Hitta andra utgåvor *
*Finns titeln på andra språk? Finns den som E-bok? Finns den utgiven i en äldre/nyare utgåva? 
Anpassa LIBRIS efter dina personliga önskemål *
Kort eller utökad träfflista? Översikt eller detaljerad titelinformation? Stor kontrast? 
*Stödjer flera referensformat/system* 
RIS (EndNote, ProCite, RefMangaer), RefWorks, BibTex, Harvard, Oxford och Zotero. 
*Sök vidare utanför LIBRIS* 
LIBRIS ska inte vara en återvändsgränd. Hitta relaterad information i andra informationstjänster. 
*Sök LIBRIS utifrån *
Enkla, persistenta länkar för sökning. Hämta sökrutor från oss. Ladda ner en plug-in för sökning direkt från din webbläsare 
*Snabba svarstider *
Trots den stora mängden data är LIBRIS snabbt.

Några saker jag tycker konferensen borde ha tagit upp och som jag tycker är viktiga
framtidsfrågor är bl.a följande

1. Internet har visat att vi lever i en global informationsvärld. Det är otroligt viktigt att 
vi syns och är sökbara där. Det borde vara självklart med svensk medverkan i WorldCat.

2. I den globala informationsvärlden finns en oändlig mängd information som i många fall borde
synas i våra kataloger. Västmanlandsbibliografin i all ära men en "deldatabas" borde vara
självklar i LIBRIS. Jag skulle kunna räkna upp mängder av andra "deldatabaser", typ S-WoPEc,
Social Science Research Network,International Relations and Security Network vars innehåll
borde importeras till LIBRIS. Allt EU material, offentligt tryck från dom andra nordiska länderna.
Miljontals böcker, tidskrifter, bilder och ljud kommer att vara fritt tillgängligt inom några
år via det gemensamma europeiska digitala biblioteket. Hur synliggörs dessa? Vem skapar den
katalogen? Kommer den att integreras i LIBRIS?


Detta är utmaningar som också borde diskuteras. Vi kan bara konkurrera med Google med
kvalité i bibliografisk beskrivning, service och intressant och relevant innehåll. Framtidens
forskningsbibliotek kommer sannolikt att i allt större utsträckning bara finnas i LIBRIS. Det
kan bara skapas via ökat och nära bibliotekssamarbete. LIBRIS är ett lysande exempel på vad
vi kan skapa tillsammans.


Detta är ingen kritik av höstens katalogiseringskonferens men var diskuteras dom stora frågorna?


Jan


*

**Information från
Svensk Biblioteksförening


**Välkomna på höstens katalogiseringskonferens

Läget under (bibliografisk) kontroll? Everything under (bibliographic) 
control?
Stockholm 24 november 2008
*De senaste åren har bibliotekskatalogerna alltmer hamnat i fokus. 
2.0-funktioner och www-vänlighet gör att de verkar ha mycket lite 
gemensamt med sina föregångare kortkatalogerna. Att skapa och 
upprätthålla bibliografisk kontroll är dock fortfarande den huvuduppgift 
de måste klara trots nya medietyper, minskande medel och ökande 
konkurrens från kommersiella tjänster.

Nya förutsättningar kräver nya katalogregler, eller?! De 
angloamerikanska katalogreglerna skrivs nu om, men vad vill man uppnå 
med förändringarna, och hur kommer det att påverka våra svenska 
bibliotekskataloger? Medverkande är bl a Professor /Barbara Tillett/, 
Chief of Cataloging Policy and Support Office, Library of Congress som 
presenterar bakgrunden och huvuddragen i RDA (Resource Description and 
Access) och /Anders Cato/, Kungl. biblioteket och ordförande i Svensk 
Biblioteksförenings kommitté för katalogisering och i IFLA:s Cataloguing 
section som berättar hur de nya katalogreglerna påverkar oss.

Program och anmälan på vår hemsida http://www.biblioteksforeningen.org

Vi påminner även om denna konferens:
*
Kenta och könsrollerna – genusperspektiv i barnlitteraturen
Stockholm 28 november 2008
*Är det viktigt med genusperspektiv i barnlitteratur? Kan man förena ett 
pedagogiskt budskap och konstnärlig kvalitet? Behöver vi fler barnböcker 
som bryter mönster? Hur kan man arbeta med genus och barnlitteratur och 
vilken effekt kan det få på sikt? Dessa frågor diskuteras på konferensen 
som arrangeras av Svensk Biblioteksförenings nätverk för jämställdhet på 
bibliotek.

Varmt välkomna!

Peter Axelsson

-- 
*Peter Axelsson
*Informationschef
Svensk Biblioteksförening
Box 70380
107 24 STOCKHOLM
tel 08-545 132 45
fax 08-545 132 31
mobil 070-552 46 16
skype peteraxelsson
e-post [log in to unmask]
hemsida http://www.biblioteksforeningen.org

Ny hemsida http://www.librarylovers.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager