LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Biblioteken som lärmiljö för att lära ut grundläggande IKT-kunskap?
From: Hellman Birgitta <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 7 Oct 2008 12:44:56 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (50 lines)


Biblioteken som lärmiljö för att lära ut grundläggande IKT-kunskap?
Finland och Norge, ja - men vad händer i Sverige?

(artikel av Birgitta Hellman Magnusson)
De finska folkbiblioteken deltog 2005 i en landsomfattande kampanj, ”Finland i nätverken”, som syftade till att göra människor mer förtrogna med hur man använder tjänster på nätet. I Norge söker nu folkbiblioteken ta det uppdrag som regeringen gett kommunerna, nämligen att ge medborgarna tillgång till, och kunskap om, offentlig information på nätet. Även i Sverige har man från statligt håll velat ge biblioteken ett liknande uppdrag, men det tappades bort någonstans på vägen.

Den finska nätverkskampanjen skedde på regeringens uppdrag, och var en del av den statliga satsningen på att skapa ett informationssamhälle för alla. Kampanjen vände sig särskilt till vuxna och äldre. Målet var att öka människors kunskap, mod och förutsättningar för att använda tjänster och innehåll på nätet.

Omkring 400 bibliotek och medborgarkontor i hela landet deltog i kampanjen, vilket har lett till att finska folkbibliotek idag på ett mer självklart sett jobbar för att introducera internet för vuxna.

- Folkbibliotekets image fick ett lyft genom kampanjen, säger Maria Repo, som ansvarar för undervisning i informationsteknik på Helsingfors stadsbibliotek.

Även i Sverige har det funnits tankar på att mobilisera folkbiblioteken för att stimulera till en ökad användning av IT-teknik bland vuxna och äldre. Den statliga IT-kommissionen föreslog redan 2002 att särskilda stimulansmedel skulle utgå till folkbiblioteken för att de skulle hjälpa till att öka användningen av informationstekniken.
Förslaget lades fram i en rapport, ”IT och äldre”, där det framhölls att folkbiblioteken har goda förutsättningar att spela en central roll när det gäller introduktion av IT. Man pekade bland annat på att biblioteken enligt lag ska verka för att göra databaserad information tillgänglig för alla medborgare, att i stort sett alla bibliotek erbjuder tillgång till datorer uppkopplade mot internet samt att människor i alla åldrar besöker biblioteken.

IT-kommissionen föreslog att stimulansmedlen skulle utgå under en treårsperiod för att därefter utvärderas. Det statliga bidraget skulle täcka cirka hälften av kostnaderna, resten skulle täckas av kommunala bidrag. Kravet var att inga neddragningar skulle få göras i bibliotekets ordinarie budget.
Kulturrådet föreslogs bli den myndighet som skulle fördela stimulansmedlen till folkbiblioteken.

Vad hände sen? Ja, utredningen ”försvann” någonstans på vägen, och IT-kommissionen lades sedermera ner. Fem år senare gick regeringsuppdraget att minska den digitala klyften i samhället till Folkbildningsrådet, som har uppdraget under perioden 2007-2008.


LÄNKAR:
IT-kommissionens rapport "IT och äldre" :
http://www.itkommissionen.se/dynamaster/file_archive/020327/c475f0957e1c59aca3c5842a31f4338f/Rapport%20IT%20och%20%e4ldre%2002.pdf

Kampanjen "Finland i nätverken"
http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/osa-alueet/kansalaisten_valmiudet/fi_FI/1114515066504/_files/73928867573596692/default/Suomi_verkossa_koulutusmateriaali_finalruotsi.pdf


Bibliotekene som læringsarena for en offentlig IKT-opplæring. eBorger og eBibliotek - Østfoldkonferansen 2008  - 15 okt:
http://www.norskbibliotekforening.no/site/ostfold/article.php?id=54

Bästa hälsningar
Birgitta Hellman Magnusson
Länsbibliotek Östergötland

-------------------------------------------------------------

Birgitta Hellman Magnusson
Bibliotekskonsulent med inriktning mot bibliotekens tjänster på nätet
E-post: [log in to unmask]
Tel: 013-25 56 64
Mobil: 070-560 16 80
Fax: 013-13 26 18
Länsbibliotek Östergötland
Box 1791
581 17 LINKÖPING
Besöksadress:
Östgötagatan 5 (Linköpings stadsbibliotek)
Hemsida: www.lansbibliotek.ostsam.se<http://www.lansbibliotek.ostsam.se>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager