LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Google Books upprättar rättighetsregisteroch bibliotekslicenser
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 29 Oct 2008 10:16:25 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (91 lines)


Om Googles lösning berör den amerikansk kommersiella bokmarknaden så rör
den överenskommelse som EU undertecknade i början av juni rätten till 
fri information.
Den kommer att underlätta att utöver dom 20% av allt tryck som inte är 
upphovs-
rättsskyddat tillkommer ytterligare 40% genom att dom så kallade 
övergivna verken
(Orphan Works) lättare kan göras tillgängliga för alla kostnadsfritt via 
digitalisering

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=4145

Jan
Lars Aronsson wrote:
> Dan Abelin - FSK wrote:
>
>  
>> Google ska nämligen göra sin Book Search laglig och upprättar 
>> därför ett rättighetsregister och licenser till biblioteken.
>>   
>
> "Laglig" är fel ord. Det handlar om en förlikning i två 
> stämningar som lämnades in hösten 2005. Stämningarna kom från 
> Authors Guild (ett amerikanskt författarförbund) och Association 
> of American Publishers (en förläggarförening), och förlikningen 
> gäller bara mellan Google och dessa parter.
>
> En lag, däremot, gäller lika för alla parter i hela samhället. 
> Den här uppgörelsen (om nu domstolen accepterar den) gäller inte 
> andra som vill scanna böcker och den gäller inte andra 
> upphovsrättsorganisationer. Fick jag välja, hade jag valt en 
> lagstiftning, det vill säga en reform av upphovsrättslagen.
>
> Vilken inställning har Svenska författarförbundet och 
> förläggarföreningen eller för den delen Föreningen för Sveriges 
> kulturtidskrifter till Google Boksökning och dess inscanning av 
> skrifter med svensk upphovsrätt? Har de godtagit Googles agerande 
> utan att protestera (och därmed utan behov av förlikning)?
>
> Den här förlikningen är det bästa för Google. För en rätt liten 
> pengasumma slipper de genomlida blodsugande domstolsförhandlingar, 
> och denna fördel gäller enbart för Google och inte för 
> konkurrerande bokscanningprojekt.
>
> För bokmarknaden innebär det ett privat monopol, där alla 
> författare och förläggare sätter sig i knät på Google. Om man 
> blir missnöjd med Google om tre år, vart ska man vända sig då?
>
> Så vitt jag kan förstå sätter man nu upp ett register, som nästan 
> liknar det som Sveriges Författarfond har för fördelning av 
> biblioteksersättningen. Skillnaden är att SVFF inte ägs av ett 
> börsnoterat bolag som Google.
>
> En smidig lösning för Sverige kunde kanske vara att man betraktar 
> Google som ett bibliotek, som omfattas av vår befintliga 
> biblioteksersättning. Har detta diskuterats?
>
>
>  

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 7861164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager