LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Longitudinella databaser på Linköpings Universitet
From: Peter Berkesand <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 23 May 2008 13:30:35 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (67 lines)


Hej!

Under hösten 2007 och våren 2008 har Linköping University Electronic
Press, vid Linköpings universitet, publicerat ett antal longitudinella
databaser. Databaserna är fritt tillgängliga för alla:

http://www.ep.liu.se/databas/index.sv.html

Samtliga databaser har en kort beskrivning om innehåll och
registreringsprinciper. Det är för närvarande åtta databaser publicerade
varav en är kopplad till en doktorsavhandling (Bilddatabasen). Övriga
databaser består av historiskt källmaterial av olika slag:

Bergstingsprotokoll för Åtvidaberg, Östergötland
Böteslängd för Linköping och Norrköping
Fångrullar för Linköpings kronohäkte, Norrköpings fångvårdsanstalt och
Norrköpings spinnhus
Göta- och Trollhätte kanals bibliografiska databas
Medicinhistoriska databasen
Norrköpings Poliskammare (med fotografier)
Östergötlands länslasaretts sjukhusrullor

Materialet har registrerats av ArkivData i Norrköping: 

(http://www.norrkoping.se/jobb/arbetsmarknadsatgarder/arkivdata/

Databaserna är flitigt använda av såväl professionella forskare
(Medicinhistoriska databasen) som fritidsforskare men även skolelever
använder dem för grupp- eller specialarbeten.

Göta- och Trollhätte kanals bibliografiska databas och Medicinhistoriska
databasen är s.k. dynamiska databaser dvs. nya poster "fylls på" med
jämna mellanrum. 

Allt material är källtroget registrerat i den mån datatekniken möjliggör
detta. Undantag är t.ex. datumfält som registrerats med modern
datumskrivning för att underlätta sökning, liksom överstrykningar som
ersatts av procenttecken, för att ta två exempel (se söktipsen för mer
information http://www2.ep.liu.se/databaser/soktips/). 

Inga fält är namnnormaliserade dvs. gammal stavning har ändrats till
modern. Detta av två orsaker: Den första är av pedagogiska skäl.
Besökare, främst studenter och skolelever, ska lära sig att bl.a. söka
på gammalstavning och gamla ord t.ex. Enka istället för Änka osv. Den
andra orsaken är tiden. Det finns inga resurser att avstätta tid, pengar
och personal att normalisera namn. 

Det finns intresse bland våra forskare att registrera fler databaser och
arbete pågår med att hitta lämpligt material att registrera.

Vi är jättetacksam om ni sprider denna information till intresserade.

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar

Peter Berkesand
Förlagsredaktör

 

Peter Berkesand
Linköpings universitet
Linköping University Electronic Press
SE-581 83 Linköping
Phone: +46 13 28 29 45
URL: www.ep.liu.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager