LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Arkeologi för bibliotekarier
From: Gun Larsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 16 May 2008 16:41:06 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (60 lines)


Tisdagen den 27 maj 2008 anordnar Vitterhetsakademiens bibliotek i samarbete med Ansvarsbibliotek Humaniora, Uppsala universitetsbibliotek en arkeologisk temadag för bibliotekarier.

Frågor som kommer att diskuteras under temadagen är bland annat digitalisering, e-resurser, framtida samarbeten och ämnesord. Målgrupp är i första hand bibliotekarier som arbetar med humanioraämnen.

Vi kommer att bjuda på lunch och fika. Ingen anmälningsavgift.

Plats: Riksantikvarieämbetet, Stora sessionssalen, Storgatan 41, Stockholm
Tid: tisdagen den 27 maj 9.00-16.30

OSA senast den 19 maj 2008. Anmälan skickas till [log in to unmask] Ange vilket bibliotek du jobbar på samt om du föredrar vegetarisk mat eller har någon allergi. Max 50 deltagare. Anmälan är bindande. Vänligen meddela om ni får förhinder senast den 22 maj. Senare inkomna avanmälningar måste vi dessvärre fakturera med 100 kr på grund av lunchkostnaderna. 

Program

9.00-9.30 	Kaffe + fralla

9.30-9.45	Välkommen
	        Kerstin Assarsson-Rizzi, bibliotekschef, Vitterhetsakademiens biblitek

9.45-10.30	Vem läser arkeologiska böcker?
	        Stig Welinder, professor i arkeologi, Mittuniversitetet

10.30-10.50	För mycket av det goda? Informationssökning och upphovsrättsliga problem för forskare i den digitala tidsåldern
	        Åsa M. Larsson, doktorand, Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

10.50-11.10	Kan en lantis forska? Om hur digitalisering främjar forskning, demokrati och internationalisering
	        Laila Kitzler, FD, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet

11.10-11.30	Källor för historisk arkeologi
	        Mats Roslund, docent och universitetslektor, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet

11.30-12.00	Riksantikvarieämbetets digitala resurser
	        - Kulturmiljösök
	        Johan Carlström, antikvarie, Riksantikvarieämbetet
	        - Fornsök
	        Malin Blomqvist, antikvarie, Riksantikvarieämbetet


12.00-12.15	Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA)
	        Ylva Larsson, arkivarie, Riksantikvarieämbetet

12.15-13.10	Lunch på Historiska museet

13.10-13.30	Visning av Vitterhetsakademiens bibliotek
	
13.30-14.00	Storgatan eller Sandgatan? Ett arkeologibibliotek i provinsen
	        Ann Tobin, bibliotekarie, Lunds universitet
	
14.00-14.30	Sök i samlingarna - Historiska museets söktjänst
	        Eva Vedin, vik. IT-antikvarie, Historiska museet
	
14.30-15.00	Forskningsarkivet, Umeå universitet
	        Göran Larsson, arkivarie, Forskningsarkivet, Umeå universitet

15.00-15.30	Kaffe

15.30-16.00	Fornvännen - forntid möter framtid
	        Gun Larsson, bibliotekarie, Vitterhetsakademiens bibliotek

16.00-16.30	Framtiden
	        Vi knyter ihop dagens tankar och idéer, och resonerar kring hur vi arbetar vidare med bland annat e-resurser, digitalisering av texter, framtida utmaningar och samarbeten.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager