LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] Nationalbibliografin för Sverige i tiden
From: Anders Cato <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 6 May 2008 09:54:58 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (106 lines)


Hej Jan,
 
Frågan om katalogisering av elektroniska dokument är stor och komplex. Här kommer ett par kommentarer och synpunkter på din fråga:

Vår information om vad en nationalbibliografi är för något bör absolut förtydligas. Viktigt i sammanhanget är att förklara det nära sambandet mellan Nationalbibliografin och pliktleveranslagstiftningen. Detta samband är inte unikt för Sverige, utan gäller även internationellt. Det är pliktleveranserna som garanterar att KB kan uppfylla sitt uppdrag att framställa Nationalbibliografin. Utan dessa skulle en helteckande Nationalbibliografi vara svår att uppnå. Så länge som vi saknar en "e-pliktlag" är det därför mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att framställa en Nationalbibliografi som även innefattar det digitalt utgivna materialet. Vi önskar att en sådan lag blir verklighet så snart som möjligt! När detta blir verklighet måste vi ha arbetat fram en infrastruktur som innebär att det digitalt utgivna materialet tillförs Nationalbibliografin på automatisk eller semiautomatisk väg. En diskussion med förlagsbranschen om metadatafrågor är redan igång. En rad upphovsrättsfrågor måste också redas ut. 

Fram till dess måste vi följa vår instruktion (se http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2007:1066 ) och beskriva den svenska tryckproduktionen i dess helhet. Vi katalogiserar dessutom e-böcker i den mån som vi har särskilda avtal med vissa leverantörer. 

Under hösten kommer KB att påbörja ett arbete med en Nationalbibliografisk plan, en plan i vilken även dessa frågor kommer att få en självklar del. På Svensk biblioteksförenings katalogkommittés höstkonferens i november räknar vi med att kunna rapportera mer om arbetet med denna plan.

Till sist vill vi påminna om att situationen inte är riktigt lika mörk som du beskriver. Som ett av de första nationalbiblioteken i världen började KB samla in den svenska webben redan 1997. Materialet i det svenska webbarkivet går att studera på plats av besökare på KB. Läs mer om Kulturarw3 : http://www.kb.se/soka/internet/sv-webbsidor/om/
 

Vänliga hälsningar

 
Anders Cato
Katalogiseringschef på KB

Miriam Nauri
Enhetschef för Nationalbibliografin
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services [mailto:[log in to unmask]] För Jan Szczepanski
Skickat: den 30 april 2008 14:19
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Nationalbibliografin för Sverige i tiden

I tjugofem års tid har det publicerats på nätet. Tiotusentals svensk 
skrifter
finns i elektronisk form, oftast fritt tillgängligt.


Men på Nationalbibliografins hemsida står det inte ett ord om 
elektroniskt utgivna
skrifter:

"En bibliografi är en systematisk förteckning över böcker och i 
nationalbibliografin
förtecknas bokproduktionen i Sverige, oavsett ämne. Nationalbibliografin 
innehåller
dock inte bara böcker utan även tidskrifter, kartor, dagstidningar och 
delar i monografi-
och rapportserier."

Bland det som Nationalbibliografin utesluter finns ingenting heller nämnt:

"I databasen redovisas inte mindre skrifter med begränsad och lokal 
spridning eller
 publikationer på färre än 16 sidor. Undantaget är förlagsutgivna 
skrifter. Statligt och
 kommunalt förvaltningstryck, exempelvis riksdags- och 
fullmäktigeprotokoll redovisas
 inte. Bruksanvisningar, musikalier, kassettböcker och handskrifter är 
också uteslutna."

http://www.kb.se/soka/bibliografier/nationalbibliografin/

Det är ytterst oroande att vi har en nationalbibliografi som utesluter 
så mycket och
som dessutom växer så snabbt. Den ger knappast  en rättvisande bild av 
den svenska
utgivningen.

En ny lag om pliktexemplar är under diskussion som bl.a ska omfatta  
"insamling av
digitala objekt" men ska vi under tiden inte förteckna "objekten" i 
nationalbibliografin
även om "pliktexemplar" saknas?

En elektroniskt utgiven publikation måste väl betraktas som en unik 
utgåva av stort
allmänintresse och som en viktig och växande del av utgivningen.

Jag undrar om inte det är på tiden att vi är med i tiden.

Jan

-- 
De åsikter som framförs här är mina personliga 
och inte ett uttryck för Göteborgs universitets-
biblioteks hållning

Opinions expressed here are my own and not
that of Göteborgs universitetsbibliotekJan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask]

  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager