LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Bibliotek bara på nätet
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 22 Nov 2007 14:46:33 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (125 lines)


Grattis! Väldigt snygg. Enkel och tydlig.
Aktuellt och fräscht referensmaterial.
Säkerligen av stort värde som hjälpmedel.

Jan

Klippt ur Biblioteksbloggen:

Referensbiblioteket.se <http://www.referensbiblioteket.se/>, som 
lanserades hösten 2005, omarbetades
 under våren 2007 till en databas. Nu kan man fritextsöka och det
finns även möjlighet till trunkering, frassökning och ämnesordssökning.
Det går också att avgränsa sökningen om man bara vill få träff på
svenska referensresurser. Referensbiblioteket.se drivs av
Informations- och lånecentralerna <http://www.lisinfo.se/> i Malmö, 
Stockholm och Umeå
och är i första hand tänkt som ett hjälpmedel i informations- och
referensarbetet för folk- och gymnasiebibliotek.


Daniel Gunnestam wrote:
> http://www.referensbiblioteket.se/
>
>
>
> > Date: Wed, 21 Nov 2007 08:38:07 +0100
> > From: [log in to unmask]
> > Subject: [BIBLIST] Bibliotek bara på nätet
> > To: [log in to unmask]
> >
> > Ibland blir man bara oerhört trött över hur
> > långsamt utvecklingen och anpassningen till
> > den digitala världen går här i landet med ett
> > strålande undantag, DOAJ i Lund. Länk-
> > skafferiet i Mölndal tillhör mina favoriter och
> > skulle kunna utvecklas till en nationell bas och
> > resurs. Jag lyfter på hatten för eldsjälen Bert
> > Hoflund som dragit och drar det tunga lasset.
> > Var är ni andra?
> >
> > http://bibliotek.molndal.se/webbkatalog/general.htm
> >
> > Sedan nätet slog igenom i mitten på 90-talet har
> > utvecklingen gått rasande fort.
> >
> > T.o.m. biblioteken har påverkats dock bara
> > marginellt. Visserligen har dyra tidskriftspaket
> > köpts in samtidigt som man avbeställt tusentals
> > unika tidskrifter. Vi är alla väldigt lika idag.
> >
> > Men vi har kvar vårt kära klassifikationssystem
> > till stor glädje för det globala forskarsamhället.
> > Vi vet alla hur svenska krusbär smakar.
> >
> > Vi har alla våra lokala kataloger och våra
> > it-avdelningar växer och frodas.
> > Vi vet alla hur det borde vara och struntar i
> > vad andra gör dock irriterande att det är det
> > sista som används av våra användare.
> >
> > Trots att Projekt Runeberg i Linköping under
> > Lars Aronssons ledning redan i december
> > 1992 började lägga ut litteratur på nätet så
> > har ytterst lite gjorts inom biblioteksvärlden
> > för att tillgängliggöra samlingar och nätresurser.
> >
> > http://runeberg.org/
> >
> > Titta bara på den här tyska listan över digitaliserade
> > äldre pedagogiska tidskrifter. Hur länge kommer
> > det att dröja innan vi har en motsvarande?
> > 20-30 år? Inte orimligt när man betänker det
> > ointresse och brist på initativ som präglat vår
> > profession.
> >
> > http://www.bbf.dipf.de/retro-digit1.htm
> >
> > Rätta mej om jag har fel. Vad är det vi egentligen
> > åstadkommit på egen hand förutom att försöka
> > hindra utvecklingen genom ett evigt utredande som
> > bara leder till ytterligare utredande. Konferenser som
> > bara leder till ytterligare konferenser. Projekt som
> > bara leder till ytterligare projekt. Grupper skapas som
> > bara leder till ytterligare grupper.
> >
> > Jan
> >
> >
> > --
> >
> > Jan Szczepanski
> > Förste bibliotekarie
> > Goteborgs universitetsbibliotek
> > Box 222
> > SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
> > Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
> > E-mail: [log in to unmask]
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
> ------------------------------------------------------------------------
> Ladda ner bästa reseguiderna alldeles gratis! MSN Resor 
> <http://resor.se.msn.com/>

-- 
 
Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask] 


  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager