LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Vad är Fornvännen?
From: Jan Szczepanski <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 22 Nov 2007 13:30:55 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (63 lines)


Fornvännen är Sveriges äldsta, största och ledande tidskrift då det
gäller antikvarisk forskning och har Nordens största recensions-
avdelning inom ämnet. I Fornvännen publicerar sig den skandina-
viska arkeologins och medeltidsforskningens främsta experter.

Sedan några dagar finns 100 årgångar, 1906-2005 fritt
tillgängliga på nätet.

http://fornvannen.se/fornvannen.html

Se även Riksantikvarieämbetets hemsida

http://www.raa.se/cms/extern/informationstorg/bibliotek.html

Detta är en imponerande pionjärinsats som kommer att vara
en viktigi nspirationskälla och förebild för andra svenska
vetenskapliga tidskrifter.

Biblioteket hoppas att inom en snar framtid även kunna
uppdatera digitala Fornvännen löpane varefter nya nummer
publiceras.

Låtom oss sprida dessa glada nyheter via alla bibliotek och
se till att digitala Fornvännen blir synligt i våra kataloger på
våra hemsidor.

För den som vill läsa mer finns Kerstin Assarsson-Rizzis
artikel: "Fornvännen on paper and on-line" tyvärr bara läsbar
i pappersform i skriften:

Scholarly journals between the past and the future : the Fornvännen
Centenary Round-Table Seminar, Stockholm, 21 April 2006 /
edited by Martin Rundkvist
Stockholm 2006

En tacksam tanke har vi alla en skyldighet att skänka  Kerstin
Assarsson-Rizzi som lett projektet och Gun Larsson som
genomfört det.

Detta är en strålande insats som biblioteket gjort för att maximalt
sprida viktig forskningsmaterial. Helt i linje med med forskningens
moral om att all forskning ska vara fritt tillgänglig för alla.

Jan-- 
 
Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie 
Goteborgs universitetsbibliotek 
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN 
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797 
E-mail: [log in to unmask] 


  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager