LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Lever AABM? Konferens i Eskilstuna i februati
From: Björn Lindwall <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 30 Nov 2007 08:49:37 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (51 lines)


Lever ABM? Javisst! Men hur?

En konferens om praktiskt samarbete på lokal nivå mellan Arkiv,
Bibliotek och Museer*
Det händer saker med ABM på lokalplanet i Sverige!

I Eskilstuna flyttar arkivet, delar av museerna och biblioteket ihop i
en gemensam byggnad, som uppförs i anslutning till biblioteket. Gemensam
reception., gemen-samma program och utställningar, samarbete kring
webben, lokalhistoriska sam-lingen, forskarplatser, digitalisering och
marknadsföring - allt för att få kulturarvet mer tillgängligt för
medborgarna.

I Alingsås finns bibliotek, museum och konsthall organiserade i en
avdelning kallad 
Kulturhuset sedan några år tillbaka. En samverkanslösning mellan
avdelningen kulturhuset, kommunarkivet och folkrörelsernas arkiv
diskuteras också på politi-kernivå.

ABM? Något för politikerna som vill dra ner på budgeten eller till gagn
för med-borgarna?
Om detta, hur andra kommuner gör och planerar och politikers och
tjänstemäns åsikter kring ABM kommer att presenterar under
konferensen.

Målgrupp: Politiker, tjänstemän och övriga intresserade.

Arrangörer: ABM Alingsås och ABM Eskilstuna i samarbete med Framtidens
Kultur
Datum: 25 februari 13.00 till den 26 februari 13.00.
Plats: Lokomotivet, Munktellstaden, Eskilstuna
Observera att detta är en förhandsinformation. Utförligt program,
anmäl-ningsförfarande samt deltagaravgift kommer inom kort.
Fortlöpande information kommer att presenteras på eskilstuna.se/abm.
Vill du
ingå i ett nybildat ABM-nätverk så anmäl dig till
[log in to unmask] 


 
OBS Jag har nytt telefonnummer!!
Eskilstuna - Årets tillväxtkommun 2007
-----------------------------------
Björn Lindwall
Kultur- och fritidsförvalningen
ABM Eskilstuna
Kriebsensgatan 4
632 20 Eskilstuna
Tel: 016/ 7 10 18 51
Mobil; 070 600 5594
Telefax: 016/ 14 81 32

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager