LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Platsannons - Bibliotekarie med inriktnin g på tidskrifter
From: Gun L Larsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 20 Mar 2006 15:42:34 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (20 lines)


B i b l i o t e k a r i e   m e d   i n r i k t n i n g   p å   t i d s k r i f t e r

till Avdelningen för kunskapsförmedling, Vitterhetsakademiens bibliotek

Avdelningen för kunskapsförmedling har till uppgift att göra informationen om vår kulturmiljö användbar och tillgänglig för alla. I avdelningen, som är lokaliserad i Östra stallet på Östermalm, Stockholm, ingår bibliotek, arkiv, fotoenhet, kulturdataenhet och registerenhet.
Riksantikvarieämbetet förvaltar Vitterhetsakademiens bibliotek som är ett offentligt vetenskapligt specialbibliotek. Bibliotekets huvudsakliga ämnesområden är arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövård. I samlingarna finns ca 7 km böcker och tidskrifter. Biblioteket abonnerar på databaser och elektroniska publikationer inom sina ämnesområden. 

Arbetsuppgifterna innebär att ha huvudansvar för bibliotekets periodicahantering, med svenska och utländska tidskrifter och serier, omfattande bytesverksamhet samt därmed sammanhängande kontakter. Bytesregistret ligger för närvarande i en ACCESS-databas, men vi överväger att börja använda periodica-modulen i ALEPH. 

Önskvärda kvalifikationer för tjänsten är att du är en utbildad bibliotekarie med vana vid LIBRIS och erfarenhet av arbete vid forskningsbibliotek, gärna med seriella publikationer. Tidigare erfarenhet av datoriserade rutiner utöver LIBRIS och elektroniska tjänster är önskvärt. Arbetet ställer krav på goda språkkunskaper, gärna tyska, noggrannhet och förmåga att arbeta självständigt. Akademiska betyg i humanistiska ämnen och intresse för utvecklingsarbete är ett plus. 

Anställningen, som är på heltid, är ett vikariat på sex månader och kommer eventuellt att övergå till en tillsvidareanställning. Tillträde snarast. På biblioteket arbetar mest kvinnor varför vi gärna ser manliga sökande.

Upplysningar om anställningen lämnas av Kerstin Assarsson-Rizzi och Annika Eriksson. Fackliga företrädare är Anna Boman för SACO-S-föreningen och Leif Lykelius för ST-Kultur. Samtliga nås på telefon 08-5191 8000.

Välkommen med din ansökan och meritförteckning till Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM, fax 08-660 72 84 eller e-post [log in to unmask] 

Din ansökan skall ha inkommit senast den 4 april 2006.

Märk ansökan med ref nr 114-1115-2006. 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager