LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Politikerna på gott och ont
From: Marcus Westlind <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 26 Oct 2004 08:58:43 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (37 lines)


Britta Lejon, Svensk Biblioteksförenings ordförande sedan ett halvår tillbaka,
säger i en intervju i senaste numret av Biblioteksbladet (7:2004) att beslutet
att tacka ja till ordförandeposten bl.a. hade att göra med hennes intresse för
kultur. Och man får väl förmoda att intresset för bibliotek är med i det vaga
ordet ”kultur”. Men i intervjun framkommer också att hon inte besökt ett
folkbibliotek på ca ett halvår: ”Det var ett tag sedan. Jag tror att jag gick
tillbaka med en bok som något av mina barn hade lånat till en filial i
Sollentuna. Jag tror att det var i våras men det kan också ha varit i höstas…”
Man får väl hoppas att intervjun gjordes i samband med att hon tackade ja till
posten, för annars innebär detta att hon aldrig besökt ett folkbibliotek under
den tid hon varit Svensk Biblioteksförenings ordförande!
Intervjun är intressant på många sätt. Hon säger bl.a.:
"Dessutom är det viktigt för Sverige att det finns en oberoende
biblioteksorganisation, som är politiskt obunden och som inte finansieras av
staten. [---] Jag vill påpeka att jag i föreningen inte kommer att ha en
partipolitisk roll, jag kommer att företräda samtliga medlemmar."
Det är uppenbart att Britta Lejon känner sig tvingad att ursäkta sig för att hon
har så starka band till toppskiktet inom det socialdemokratiska partiet och att
hon fortfarande är riksdagsledamot. Men det skulle inte dröja länge innan hon
hyllade regeringens beslut om ett nytt departement på Svensk
biblioteksförenings hemsida under rubriken: Leif Pagrotsky innebär ny möjlighet
för biblioteken:
”Regeringsombildningen innebär bättre förutsättningar för att utveckla det
svenska biblioteksväsendet, det säger Britta Lejon, ordförande i Svensk
Biblioteksförening i en kommentar till regeringsombildningen.”
Det är i alla fall tur att Britta Lejon förhåller sig kritisk till frågor som
rör biblioteksverksamheten i politiskt avseende!
Men jag tror säkert att både Leif Pagrotsky och Britta Lejon har något att
tillföra biblioteken, och det är naturligtvis bra att biblioteken nu
förmodligen kommer att få en bättre samordning och ekonomisk situation i och
med regeringsombildningen. Det enda som saknas är kunskap. Det tråkigt att allt
fler höga poster i bibliotekssverige innehas av personer som inte är utbildade
bibliotekarier. Pengar är inte allt när det ändå saknas kunskap om vad det är
viktigt att lägga dem på!

Marcus Westlind
Bibliotekarie och medlem i Svensk Biblioteksförening

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager