LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] Slutrapport av BIBSAM-projekt nu till gänglig på nätet
From: Kajsa Gustafsson Åman <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Fri, 15 Oct 2004 13:27:43 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (37 lines)


Korrekt URL är
www.kb.se/bibsam/bidrag/projbidr/avslutade/2004/enkatundersokn_rpt.pdf

Med glada hälsningar
Kajsa

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
[mailto:[log in to unmask]] För Kerstin Friden
Skickat: den 15 oktober 2004 10:01
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Slutrapport av BIBSAM-projekt nu tillgänglig på nätet

Nu finns slutrapporten från BIBSAM -projektet ”Har tillgången till
information via Internet förändrat läkarstuderandes biblioteksanvändning
och informationsvanor?” tillgänglig via länken
http://www.kb.se/BIBSAM/bidrag/projbidr/avslutade.2004/  hälsar
författaren Kerstin  Fridén,f.d. 1:a bibliotekarie på Linköpings
universitetsbibliotek

Projektet är en uppföljning av en enkätundersökning som utfördes vid
Hälsouniversitetet i Linköping och Karolinska institutet 1993 för att
undersöka om problembaserad inlärning som pedagogisk metod påverkade
studenternas informationsvanor och biblioteksanvändning. Samma enkät har
med vissa förändringar använts under våren 2004 för att se om
elektroniska informationsresurser förändrat studenternas
informationsvanor. Det som främst undersökts är hur läkarstudenterna
söker information och vad man läser/studerar, dels i samband med
inlärningsuppgifter och dels vid akuta informationsbehov. Dessutom
tillfårgades den sista terminens studenter om sina internetvanor.
Resultatet visar att tillgången till Internet och andra elektroniska
informationsresurser inte i någon väsentlig grad påverkat
läkarstudenternas informationsvanor. En annan erfarenhet från
undersökningen är, att enkät som undersökningsmetod inte lämpar sig
särskilt väl, om man vill studera hur mycket och på vilket sätt s
tudenter använder elektroniska söktjänster och databaser, eftersom
terminologin på området är snårig och lätt kan misstolkas.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager