LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Politikerna på gott och ont
From: Marcus Westlind <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 26 Oct 2004 08:58:43 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (37 lines)


Britta Lejon, Svensk Biblioteksfvrenings ordfvrande sedan ett halver tillbaka,
sdger i en intervju i senaste numret av Biblioteksbladet (7:2004) att beslutet
att tacka ja till ordfvrandeposten bl.a. hade att gvra med hennes intresse fvr
kultur. Och man fer vdl fvrmoda att intresset fvr bibliotek dr med i det vaga
ordet  kultur . Men i intervjun framkommer ockse att hon inte besvkt ett
folkbibliotek pe ca ett halver:  Det var ett tag sedan. Jag tror att jag gick
tillbaka med en bok som negot av mina barn hade lenat till en filial i
Sollentuna. Jag tror att det var i veras men det kan ockse ha varit i hvstas
Man fer vdl hoppas att intervjun gjordes i samband med att hon tackade ja till
posten, fvr annars innebdr detta att hon aldrig besvkt ett folkbibliotek under
den tid hon varit Svensk Biblioteksfvrenings ordfvrande!
Intervjun dr intressant pe menga sdtt. Hon sdger bl.a.:
"Dessutom dr det viktigt fvr Sverige att det finns en oberoende
biblioteksorganisation, som dr politiskt obunden och som inte finansieras av
staten. [---] Jag vill pepeka att jag i fvreningen inte kommer att ha en
partipolitisk roll, jag kommer att fvretrdda samtliga medlemmar."
Det dr uppenbart att Britta Lejon kdnner sig tvingad att ursdkta sig fvr att hon
har se starka band till toppskiktet inom det socialdemokratiska partiet och att
hon fortfarande dr riksdagsledamot. Men det skulle inte drvja ldnge innan hon
hyllade regeringens beslut om ett nytt departement pe Svensk
biblioteksfvrenings hemsida under rubriken: Leif Pagrotsky innebdr ny mvjlighet
fvr biblioteken:
 Regeringsombildningen innebdr bdttre fvrutsdttningar fvr att utveckla det
svenska biblioteksvdsendet, det sdger Britta Lejon, ordfvrande i Svensk
Biblioteksfvrening i en kommentar till regeringsombildningen.
Det dr i alla fall tur att Britta Lejon fvrheller sig kritisk till fregor som
rvr biblioteksverksamheten i politiskt avseende!
Men jag tror sdkert att bede Leif Pagrotsky och Britta Lejon har negot att
tillfvra biblioteken, och det dr naturligtvis bra att biblioteken nu
fvrmodligen kommer att fe en bdttre samordning och ekonomisk situation i och
med regeringsombildningen. Det enda som saknas dr kunskap. Det trekigt att allt
fler hvga poster i bibliotekssverige innehas av personer som inte dr utbildade
bibliotekarier. Pengar dr inte allt ndr det dnde saknas kunskap om vad det dr
viktigt att ldgga dem pe!

Marcus Westlind
Bibliotekarie och medlem i Svensk Biblioteksfvrening

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager