LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: [BIBLIST] Subito contra marknadskrafterna
From: Poul Erlandsen <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 4 Oct 2004 15:17:23 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (134 lines)


Hej
 
Tak til Jan for denne redegørelse vedrørende situationen omkring Subito. Der skal ikke herske nogen tvivl om British Librarys (BL) interesse i at få Subito nedlagt. Dette er fra referatet af et møde som blev afholdt sidste år mellem the Publishers Association og British Librarys ledelse:
 

Subito consortium in Germany is causing concern to publishers in the US 
and UK as well as to BL. Their legal position is opaque, and the politics 
of association between Subito and the Education Department, and indeed 
VGWort the RRO, is delicate. A joint publishers working party comprising 
representatives from Borsenverein, STM, AAP, IPA and the PA, chaired by 
Mark Seeley of Elsevier, has been taking legal advice in Germany, the UK 
and the US. There have been two inconclusive meetings with Subito 
officials, and the publishers are considering how best to play our hand. 
The process is at present being funded by potential litigants in the US. 

Det er stærke kræfter som er forenet i dette angreb på bibliotekernes ret til at levere digitale kopier af trykte tidsskrifter som er indkøbt af bibliotekerne. 
Forlagene har på et møde her i sommer meddelt Subito, at man betragter alle internationale fjernlån som værende ulovlige.

Det er vigtigt, at støtte Subito i kampen mod disse forlag som åbenbart har gigantiske formuer i ryggen som gør dem i stand til at hyre advokater i USA og lobbyister til at fremføre deres urimelige påstande i EU.

Venlig hilsen

Poul Erlandsen

Afdelingsleder / Head
Dokumentlevering / Document Access Services
Danmarks Pædagogiske Bibliotek / National Library of Education
PB 840 / PO Box 840
2400 København NV / DK-2400 Copenhagen NV
Danmark / Denmark

Tlf 88 88 93 06 / Phone +45 88 88 93 06
Mobil 26 30 66 78 / Cell +45 26 30 66 78
Fax 88 88 93 92 / Fax +45 88 88 93 92

________________________________

Fra: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services på vegne af Jan Szczepanski. Goteborgs Univ Bibl
Sendt: ma 04-10-2004 14:47
Til: [log in to unmask]
Emne: [BIBLIST] Subito contra marknadskrafternaHej!

Attackerna från dom stora tidskriftsförlagen mot Subito fortsätter.
http://www.subito-doc.com/

Den 18 juni lämnades en anmälan in till Landesgericht i München av den
tyska bokförläggarföreningen gemensamt med International Association of
scientific, technical and medical publishers mot den Bayerska
delstatsregeringen och universitetsbiblioteket i Augsburg.

Subito: Klageschrift des Börsenvereins
http://www.boersenverein.de/de/69181?dl_id=69928

En vecka senare vänder man sig till EU kommissionen.
http://www.urheberrecht.org/topic/Korb-2/st/2004/Subito-Beschwerde.pdf

"The key concern of this Complaint is that certain German libraries and
document delivery (docdel) services are, with the support of the German
Government, claiming that German copyright law entitles them to reproduce
digitally and to communicate to the public by digital means, copyright
material in digital format under the minor exceptions doctrine and without
a contractual license from the rightholder. The Complaint challenge such a
view of German copyright law, not least because of its incompatibility with
the requirements of the Directive."

Man hävdar att Subitos prispolitik har lett till att man förlorat 113
miljoner euro i kopieersättning och 80 miljoner pga uppsagda prenumerationer.

Man påpekar också vilket är intressant att British Library förlorat pengar.
Om detta skett med British Librarys goda minne eller ej är obekannt. Även
om missnöjet från det hållet varit påtagligt.

Det är ganske ingen slump att i måndags så offentliggjorde tyska
justiedepartmentet förslag till förändringar i den nya
copyrightlagstiftningen som innebär att om copyrightinnehavaren kan
leverera PPV elektroniskt så får bibliotek inte konkurrera med elektroniska
kopielveranser utan kan bara skicka kopiorna via post eller fax.

Våra tyska kolleger klagar högt och anser att om förslagen går igenom så
innebär det en återgång till stenåldern och uppmanar alla vända sig till
sina riksdagsmän eller direkt till justitiedepartmentet.

Om någon svensk organisation typ, Svensk biblioteksförening, TLS eller
BIBSAM vill uttrycka sin oro så är adressen till tyska justitiedepartmentet
för att påpeka nyttan och glädjen av Subito som svenska biblioteke har och
haft. Förlagens egna kopior kostar 30 euro medan Subito leverarat för 5 euro.
E-brev kan skickas via följande länk:
http://www.bmj.gv.at/kontakte/index.php

Ett 30-tal tyska organisationer bildade i böjan på juni en gemensam
organisation och antog ett utalande där man vädjar om rätten till
information för utbildning och forskning till rimliga kostnader  och mot
hotet från kommersiell vinstmaximering i enlighet med den "Masterplan für
die Informationsgesellschaft" som den tyska regeringen antog den 3 december
2003.
http://www.urheberrechtsbuendnis.de/

För många tyska bibliotek som sagt upp sina tidskriftspaket s.k Big Deals
och istället ersatt låganvända titlar med fria kopior från Subito så skulle
förslaget innebära om det genomförs en bytande servicesänkning.

Om ett år så ska det svenska Big Deal avtalet med Elsevier omförhandlas och
dom bibliotek som funderar på ersättningsalternativ kan komma att få ett
alternativ mindre.

I Sverige har vi satt upp alldeles för många draperier och inbillat oss att
vi i samarbete med marknadskrafterna skulle  kunna skapa den opitimala
informationsförsörjningen för undervisning och forskning. Medan sanningen
är att vi utarmat och likriktat dom stora, viktiga forskningsbibliotekens
möjligheter att stödja toppforskningen inom STM-sektorn till förmån för
forskningsfattiga högskolor.


Hälsningar

JanJan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager