LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Slutrapport av BIBSAM-projekt nu tillgänglig på nätet
From: Kerstin Friden <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 15 Oct 2004 10:00:57 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (4 lines)


Nu finns slutrapporten från BIBSAM -projektet ”Har tillgången till information via Internet förändrat läkarstuderandes biblioteksanvändning och informationsvanor?” tillgänglig via länken http://www.kb.se/BIBSAM/bidrag/projbidr/avslutade.2004/  hälsar författaren Kerstin  Fridén,f.d. 1:a bibliotekarie på Linköpings universitetsbibliotek

Projektet är en uppföljning av en enkätundersökning som utfördes vid Hälsouniversitetet i Linköping och Karolinska institutet 1993 för att undersöka om problembaserad inlärning som pedagogisk metod påverkade studenternas informationsvanor och biblioteksanvändning. Samma enkät har med vissa förändringar använts under våren 2004 för att se om elektroniska informationsresurser förändrat studenternas informationsvanor. Det som främst undersökts är hur läkarstudenterna söker information och vad man läser/studerar, dels i samband med inlärningsuppgifter och dels vid akuta informationsbehov. Dessutom tillfårgades den sista terminens studenter om sina internetvanor. Resultatet visar att tillgången till Internet och andra elektroniska informationsresurser inte i någon väsentlig grad påverkat läkarstudenternas informationsvanor. En annan erfarenhet från undersökningen är, att enkät som undersökningsmetod inte lämpar sig särskilt väl, om man vill studera hur mycket och på vilket sätt s
tudenter använder elektroniska söktjänster och databaser, eftersom terminologin på området är snårig och lätt kan misstolkas.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager