LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Subito
From: Jan Jensen <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 27 Oct 2004 16:04:36 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (9 lines)


Vi har med intresse tagit del av Jan Szczepanskis och Poul Erlandsens tidigare inlägg om Subito. Vi är ett nytt bibliotek under uppbyggnad och har från början utnyttjat Subito för dokumentleveranser. Utan denna omfattande, effektiva, snabba och tills helt nyligen, billiga leverantör hade det varit omöjligt för oss att ge våra användare den service de som betalande part har rätt att kräva av sitt fakultetsbibliotek.

Vi har med viss oro följt de till juridiska termer förklädda, men i vinstintresse födda attackerna från förlagens sida mot Subito.

Vi håller med i den kritik som på BIBLIST framförts mot förlagens agerande. Vi anser också att det är viktigt att slå vakt om bibliotekens rätt att fritt kopiera ur sina samlingar och leverera som fjärrlån till andra bibliotek, oavsett landgränser och teknik. Forskningens resultat får inte låsas in.

Vi håller också med om att ansvariga instanser i Sverige nu kan spela en viktig roll. För oss är ett stöd för Subito angeläget, inte bara för att vi ska kunna upprätthålla servicen till våra användare, utan också för att det principiellt är viktigt att biblioteken på ett modernt och effektivt sätt kan fortsätta att förmedla vetenskaplig information.

Personalen vid Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager