LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Intresserad av ledarskapsfrågor?
From: Catta Torhell <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 26 Oct 2004 13:18:32 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (24 lines)


I Specialgruppen för ledarskapsutveckling inom Svensk Biblioteksförening är
det just sådana frågor som diskuteras. Under året har Specialgruppen haft
programpunkter på Biblioteksdagarna i Karlstad och på Bok &
Biblioteksmässan i Göteborg. ”Varför vill ingen bli chef?”var rubriken på
det välbesökta seminariet i Karlstad som i Göteborg följdes av en workshop
på temat ”Varför vill jag vara chef?”. Av detta ska dock ingen förledas tro
att Specialgruppen begränsar sitt intresse till huruvida man vill vara
eller inte vara chef. Bakom rubrikerna döljer sig mer djuplodande
frågeställningar kring ledarskapets problem och glädjeämnen. Vad innebär
ledarskapet i bibliotekssammanhang? Hur har ledarrollen i branschen
förändrats under 1900-talet och kräver framtidens bibliotek en annan sorts
ledarskap? Hur ser ledarskapsfrågor ut i en bransch som alltjämnt är så
kvinnodominerad som biblioteksvärlden? Vilka förväntningar har den nya
generationen bibliotekarier på yrkesrollen och hur väl stämmer de överens
med den verklighet de sedan möter? Detta är några av de frågor som
Specialgruppen kommer att fördjupat sig i. Läs mer om Specialgruppens
arbete på Svensk Biblioteksförenings hemsida
http://www.biblioteksforeningen.org eller i den nyligen utkomna broschyren
Svensk Biblioteksförening – en presentation som kan rekvireras från
föreningens kansli. Önskar du ingå i Specialgruppens nätverk anmäler du dig
på [log in to unmask]  Mycket välkommen!

Catta Torhell
ordförande i Specialgruppen för ledarskapsutveckling

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager