LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ledige stillinger
From: Rigmor Sjøvoll <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 1 Oct 2003 10:14:21 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (94 lines)


Ved Nasjonalbiblioteket, avd. Rana har vi 6 ledige stillinger:


Nasjonalbiblioteket er en av Norges sentrale kulturinstitusjoner.
Nasjonalbiblioteket ledes av nasjonalbibliotekaren. Det er operative
avdelinger
i Oslo og Mo i Rana og nasjonalbibliotekaren har egen stab.

Depotbiblioteket er et midtpunkt i fjernlån mellom norske bibliotek og
forvalter en av landets største boksamlinger. Vi forvalter også den norske
avissamlingen. Nasjonalbiblioteket er for tiden inne i en
organisasjonsutviklingsprosess
som kan føre til at depotbiblioteket får utvidede oppgaver.

Senter for pliktavlevering forvalter lov om avleveringsplikt for allment
tilgjengelige dokumenter. Avdelinga mottar nytt materiale som utgis i Norge,

både trykt, digitalt og på andre medier. I tillegg til inndriving av
dokumenter i
henhold til loven, katalogiserer avdelinga dokumentene i datasystemet
BIBSYS. Utarbeidelse av Samisk bibliografi er en av avdelingas
ansvarsområder.
Avdelinga har 40 ansatte fordelt på tre fagkontor.Ved Depotbiblioteket er det for snarlig tiltredelse ledig ett vikariat og to
engasjement, hver med varighet ett år.

17/03 BIBLIOTEKARER/SEKRETÆRER
Stillingene utlyses som bibliotekar i St.kode/LR: 1410/08, 1213/17 og
1074/13 og som sekretær i 1070/09.
Plassering og avlønning vil bli etter kvalifikasjoner hos den som tilsettes.


Arbeidsområde for stillingene er primært knyttet til avdelingens
biblioteksfaglige arbeid med samlingsmateriale i forbindelse med
prosjektarbeid.
Andre biblioteksfaglige oppgaver kan bli tillagt stillingene etter behov.

Vi søker primært etter bibliotekarer med erfaring fra bibliotek/ABM
sektoren. Søkere med annen høgere utdanning eller lang relevant praksis
samt kjennskap til bruk av BIBSYS er også av interesse. Personlig egnethet,
gode evner til samarbeid og initiativ vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder
Johan Henden, tlf. 75 12 11 34, e-post: <mailto:[log in to unmask]>Ved Senter for pliktavlevering er det for snarlig tiltredelse ledig to faste
stillinger og ett vikariat med mulighet for fast tilsetting for:

18-19/03 BIBLIOTEKARER
St. kode 1410 LR 08/St. kode 1213 LR 17.

Stillingene, en fast og ett vikariat fram til 31.07.04 med mulighet for fast
tilsetting, er tilknyttet Bokkontoret og Periodikakontoret. Arbeidet vil
bestå
i mottaksregistrering og fordeling av pliktavlevert materiale i henhold til
pliktavleveringsloven. Datasystemet BIBSYS er hovedredskap for arbeidet.

Til stillingene kreves fullverdig eksamen fra Høgskolen i Oslo, bibliotek-
og informasjonsstudiene eller tilsvarende utdanning, alternativt treårig
høgskole-/universitetsutdanning med minimum 20 vekttall (60 studiepoeng)
innenfor bibliotekområdet. Kjennskap til BIBSYS er en fordel.
Personlig egnethet, gode evner til samarbeid og initiativ vil bli vektlagt.


2. GANGS UTLYSING

16/03 BIBLIOTEKAR/KONSULENT
St. kode 1410, LR 08/St.kode 1065, LR 17

Stillingen som er fast, er tilknyttet Katalogkontoret og arbeidet vil
primært bestå i katalogisering til samisk bibliografi. Katalogisering av
øvrig
pliktavlevert materiale i BIBSYS kan også påregnes.

Ved tilsetting som bibliotekar kreves fullverdig eksamen fra Høgskolen i
Oslo, bibliotek- og informasjonsstudiene eller tilsvarende utdanning.
Ved tilsetting som konsulent kreves utdanning fra universitet/høgskole
innen humanistiske fag. Erfaring med BIBSYS og/eller Mikromarc samt
kjennskap til samisk kultur og språk, er en fordel. Personlig egnethet,
gode evner til samarbeid og initiativ vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingene ved Senter for pliktavlevering fås ved
henvendelse til avdelingsleder Kjersti Rustad, tlf.75 12 11 36, e-post
[log in to unmask]
<mailto:[log in to unmask]>

For alle stillinger skal søknad vedlagt CV, attester og vitnemål sendes
Nasjonalbiblioteket avd. Rana, 8607 Mo i Rana,
innen 20. oktober 2003.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager