LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ikoner-Akaddemien
From: Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 21 Oct 2003 08:51:08 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (63 lines)


Ikoner-Akademien inbjuder till konferensserien

MARKNADSFÖRANDETS NÖDVÄNDIGHET

Anmälan: http://www.btj.se/ikoner/akademien/anmalan_marknad.html

Målet är att på olika sätt understryka angelägenheten av en tydlig
marknadsföring riktad från bibliotek av olika slag mot politiker och
beslutsfattare.

Visst är biblioteken synliga för dem som beslutar och bestämmer. Ändå är
det få som egentligen känner till verksamheten och hur den fungerar, något
som tydligt framkom i den stora marknadsundersökning Bibliotekstjänst lät
genomföra våren 2003. Där visade sig att bristen på insikt om bibliotek och
bibliotekariers kompetens endast balanseras av det faktum att intervjuade
anslagsgivare ärligt efterlyser mer och effektivare marknadsföring från
bibliotekarierna om biblioteket.

Inom alla sektorer skärps nu kraven samtidigt som resurserna minskar. Ska
vi klara en fortsatt tro på bibliotekens samhällsnytta, dess betydelse för
demokratin och för goda levnadsbetingelser så måste vi våga framhäva detta.
Då krävs verktyg. Redskap i form av nya tankar och påståenden, förbättrad
kunskap och insikt.

För detta syfte har Ikoner-Akademien inbjudit en lång rad intressanta och
kunniga personer – forskare, experter, politiker och kolleger för att
under några konferensdagar ge oss nya och bättre handlingsinstrument.

Konferensserien omfattar sammanlagt fyra dagar fördelade på vardera två
tillfällen. Programmet är uppbyggt med avsikten att fungera som en
sammanhängande helhet. Det går att anmäla sig till enstaka dag eller dagar,
men bäst behållning får man genom att deltaga i konferensseriens samtliga
fyra delar. Givetvis går det bra att låta olika personer övervara var och
en av de fyra dagarna.

Lokal är Bibliotekstjänst i Lund. Den 1-2 december i år äger de två första
sammankomsterna rum och de följande två den 2-3 februari 2004. Båda
gångerna blir det lite förtäring och umgänge kvällen mellan
konferensdagarna. Kostnad 1 700:- per tillfälle. Vid samtidig anmälan till
alla fyra konferenserna är priset 6 000:- . Fakturering kan ske enligt
önskemål före eller efter årsskiftet, annars löpande. Sista anmälningsdag
14.11. Till Jan-Eric Malmquist BTJ 221 82 Lund, 046/18 02 61.

1/12   Att både verka och synas
             Om närsamhälle och omvärld
Program: http://www.btj.se/ikoner/akademien/program_marknad1.html

2/12    Kompetens som lockbete
              Om styrkan i den egna rollen
Program: http://www.btj.se/ikoner/akademien/program_marknad2.html

2/2     Dialoger och signaler
              Om kommunikation utåt/inåt
Program: http://www.btj.se/ikoner/akademien/program_marknad3.html

3/2     Att sälja en idé och med ett innehåll
              Om marknadsföringens grunder och praktik
Program: http://www.btj.se/ikoner/akademien/program_marknad4.html

Anmälan: http://www.btj.se/ikoner/akademien/anmalan_marknad.html

Varmt välkommen till Ikoner-Akademien!
Jan-Eric Malmquist och Joneta Belfrage

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager