LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Resultatet av NOSP-evalueringen foreligger!
From: Poul Erlandsen <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 22 Nov 2002 10:50:34 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (44 lines)


Nedenstående videresendes til orientering.

Med venlig hilsen

Poul Erlandsen
DPB

-------- Original Message --------
Subject: Resultatet av NOSP-evalueringen foreligger!
Date: Thu, 21 Nov 2002 18:25:33 +0100
From: Unni Knutsen <[log in to unmask]>
Reply-To: Unni Knutsen <[log in to unmask]>
To: [log in to unmask]

NORON (forum av nordiske riks- og nasjonalbibliotekarer)  ble i vår bedt
om
å ta stilling til  videre finansiering og organisering av den nordisk,
baltiske samkatalogen for periodika, NOSP (http://www.nb.no/nosp/).
NORON
foreslo at NOSP-tjenesten skulle evalueres før en realitetsbehandling
finner
sted og Nasjonalbiblioteket sendte deretter en søknad til NORDINFO som
bevilget midler til formålet. BRODD ble bedt om å foreta studien.

Rapporten, som nå foreligger, er blitt til på bakgrunn av innhentet
informasjon,  dybdeintervjuer med sentrale fjernlånspersoner i Norden og
samtaler med NOSP sine samarbeidspartnere. Svarene fra
brukerundersøkelsen
som pågikk i oktober er analysert og publisert som vedlegg til
rapporten.
Rapporten finnes på: http://www.nb.no/nosp/Sluttrapport.pdf

Rapporten vil bli diskutert på NORONs neste møte som er 10. januar 2003.

Takk til alle dere som deltok i undersøkelsen!!!
Selv syns jeg undersøkelsen gir et godt innblikk i trender i
fjernlånsarbeidet og gode råd til innhold og organisering av
NOSP-produktet

Vennlig hilsen

Unni Knutsen
Nasjonalbiblioteket, avdeling Oslo
Bibliografiske tjenester

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager