LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: OMV: Fjärrlånetrender - vad händer på fjärrlåneområdet?
From: Johnny Carlsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 17 Oct 2002 08:54:03 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (51 lines)


Vad några fjärrlånerävar förväntar sig och tror om framtiden kan man läsa i
en aktuell artikel:

Maurice B Line; Elda-Monica Guerrero; Mary E Jackson; Niels Mark; Henri
Sène; Leo Waaijers:
The future of interlibrary loan and document supply: views and comments.
Interlending & document supply" 2002,30(2);60-65.
De som har tillgång till tidskriften via Emerald kan läsa artikeln direkt på
internetadressen:
http://isacco.emerald-library.com/vl=66264993/cl=32/nw=1/rpsv/cgi-bin/linker
?ini=emerald&reqidx=/cw/mcb/02641615/v30n2/s1/p60
(om den långa länken inte fungerar i e-posten får du klippa och klistra ...)

NVBF's 5th Nordic Interlending Conference "ILL in a Digital Age challenges -
barriers - opportunities" ägde rum 3-5 oktober i Reykjavik 2002 med cirka
170 deltagare. De flesta av presentationerna finns nu att läsa på
konferensens webbplats:
http://www.bokis.is/nordill/Lecturers%20and%20abstracts.htm
Graham Corniche sammanfattade sin 34-åriga erfarenhet av fjärrlån:
"Libraries will remain, but not be the same", vår eviga triangel är "seek,
request and deliver".

Det blir mer och mer elektronisk material tillgängligt på olika villkor och
våra beställnings- och leveransmetoder förändras. Mycket hittar eller
beställer våra kunder på egen hand. En del forskare säger sig redan hitta
hälften hälften eller mer av vad de behöver direkt på internet fritt eller
avgiftsbelagt. Efterfrågan på färska tidskriftsartiklar kopierade av
bibliotek minskar men andra uppgifter som vägledare i informationsfloden
ökar och ställer större krav på oss som bibliotekarier i att vara kunniga på
områden som t ex elektronisk publicering,licenser och upphovsrättsfrågor.

29.11 anordnar Svensk biblioteksförenings specialgrupp för fjärrlån en
konferens i Stockholm:
http://www.biblioteksforeningen.org/konferens/Konf2002/fjarrlan/konf.html

IFLA Section on Document Delivery and Interlending -  Open Session Papers
från årets möte i Glasgow med temat "Global Access to Information: For
whom?": kan man läsa på: http://www.ifla.org/IV/ifla68/prog02.htm#6

Ta gärna en titt på IFLA-gruppens webbplats och Newsletter:
http://www.ifla.org/VII/s15/sidd.htm


Hälsningar

Johnny Carlsson, bibliotekarie
Teamledare, Operativ kundtjänst
Karolinska Institutets universitetsbibliotek
Box 200, 171 77 STOCKHOLM
Tel 08-52484040, fax 08-52484320
http://kib.ki.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager