LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Kompetent kompetens!
From: Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 8 Oct 2002 14:49:50 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (53 lines)


IKONER-AKADEMIEN inbjuder till:

BIBLIOTEKARIEKOMPETENSENS UTVECKLING
Ett seminarium i Lund den 18 oktober

Bibliotekarieutbildningen är givetvis en del av sin egen tid även om den
siktar mot att vara yrkesmässigt giltig ännu efter ett antal år. Ändå måste
anspråken på kompletterande utbildning uppstå allteftersom tiden och åren
går, bibliotek och samhälle förändras och utvecklas.

Vilken förkovran känns angelägen i dagens biblioteksmiljö om man verkat i
den under 10 år eller 20 eller kanske ännu längre? Vad är det man skulle
vilja känna till som man ännu inte känner till, vad vill man kunna vid sidan
av allt det man redan kan? Vad mer behöver man behärska för att fungera nu i
nutiden och fram i framtiden?  Hur ser den kunskapsbaserade påbyggnad och
den vidareutbildning ut som man skulle önska sig eller rent av vara i behov
av? Och kanske handlar allt det här inte om bara inom den traditionella
bibliotekssfären utan kan litet långsiktigt sett också gälla många andra mer
eller mindre specialiserade ämnesområden?

Hur får man dessa nya insikter, var finns de, hur når man dem, vart vänder
man sig, vem beslutar och vem betalar, finns resurserna - i tid och pengar?

Om sådant ska det här seminariet handla. Behovet av, önskemålen om och
kraven på vidareutbildning för den moderna och yrkeserfarna
biblioteksanställde. Inom- och omvärldsperspektivets förskjutning i det
dagliga och vardagliga biblioteksarbetet. Det konkreta kravet möter det
praktiska tillvägagångssättet.

Till anmälningsformulär:
http://www.btj.se/press/publikationer/ikoner/akademien/index.html

Birgitta Olander om grundutbildningen i dag och med tankar om
grundutbildningen ett bra stycke framåt i tiden.
Gunilla Herdenberg om bibliotekschefens förhoppning, förslag och vision
beträffande kompetensutveckling.
Thomas Jentzsch om en användarutbildning som i dialog med besökarna fått
personalen att tänka i nya - inte minst pedagogiska - banor.
Roland Persson om vad Länsbibliotek Skåne kan, vill och kommer att erbjuda i
form av vidareutbildning.

Föreläsningar, grupparbeten, avrapportering och sammanfattning. Förslag och
utmaningar att ta med sig hem!

Tid: 18 oktober kl. 9-16
Plats:  BTJ, Traktorvägen 11 i Lund
Pris: 1000 kr, två medarbetare från samma arbetsplats 1 800 kr och tre 2
500 kr, inkl. lunch samt för- och eftermiddagskaffe. Deltagarantalet är
begränsat!
Anmälan: Jan-Eric Malmquist Bibliotekstjänst 221 82 Lund, tel.: 046/18 02
61, fax: 046/18 04 32,[log in to unmask], senast den 14 oktober.

VÄLKOMNA!  / Jan-Eric Malmquist

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager