LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Handläggare till Kungliga biblioteket
From: Karin Jortfelt <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 2 Oct 2002 16:50:38 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (32 lines)


HANDLÄGGARE
till BIBSAM  (Avdelningen för nationell samordning och utveckling)

BIBSAM:s verksamhet består bl.a. i att driva och utveckla ett nätverk av
s.k. ansvarsbibliotek, genomföra och delta i utredningar, genomföra,
delta i och  stödja  utvecklingsprojekt, anordna kurser, seminarier och
konferenser, handlägga juridiska frågor,  stödja och delta i
standardiseringsarbete, framställa statistik över och utvärdera
bibliotekens arbete samt för den svenska högskolans räkning centralt
köpa in elektroniska informationsresurser. BIBSAM befrämjar också
samverkan mellan forsknings- och folkbibliotek och mellan bibliotek,
arkiv och muséer.

Arbetsuppgifter: Handlägga ärenden i anslutning till valda delar av den
ovan beskrivna verksamheten, i synnerhet ansvarsbibliotekssystemet och
övrigt utvecklingsarbete.

Önskvärda kvalifikationer: Bibliotekarieutbildning, erfarenhet av
biblioteksarbete (gärna inom den svenska högskolan), mycket goda
kunskaper om ny informationsteknik; utåtriktad läggning, god
samarbetsförmåga, god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (svenska
och engelska).

KB tillämpar 6 månaders provanställning.

Om du vill veta mer är du välkommen att ringa biblioteksrådet Kjell
Nilsson eller de fackliga företrädarna Esbjörn Eriksson (TCO-OFR) och
Erica Bäckström (SACO), tel: 08 463 40 00 (vx).

Ansökan ska vara Kungliga bibliotekets sekretariatet, Box 5039, 102 41
Stockholm tillhanda senast fredagen den 18 oktober märkt med dnr
141-423-2002.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager