LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Inbjudan till workshop
From: Lotta Haglund <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 28 Oct 2002 19:30:31 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (58 lines)


På begäran inbjuder vi nu dig som missade förra tillfället till

Det vinnande biblioteket – konkurrens, professionalisering och positionering

16-17 januari 2003 på Nalen, Regeringsgatan 74 i Stockholm

16 januari kl. 13.00 – 17.30 samt festmiddag
17 januari kl. 9.00 – 15.00

Vad går det då ut på? Förra workshopen inleddes med följande anledningar
till att vi samlats:

·    Upplevelsen av att bibliotek och bibliotekarier lätt marginaliseras
·    Yrkesgruppen och kompetensen är diffus
·    Omvärlden har bristande insikter i vad vi gör, de ser mest det som händer
i lånedisken. Vad gör alla andra som jobbar på biblioteket?
·    Hur kan vi omdefiniera och pedagogiskt beskriva våra roller
·    Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?

Detta och näraliggande frågor avhandlas genom några korta presentationer och
många, många grupparbeten!

Konferensavgift: 2000 SEK per person. Deltagarantalet är begränsat.

Eftersom workshopen delfinansieras med anslag från BIBSAM kommer deltagare
från medicinska bibliotek att ges företräde till workshopen. För deltagare
från medicinska bibliotek gäller att kostnaden för resa och logi kan dras
från konferensavgift, mot uppvisande av kvitto.

Anmälan görs på
http://kib.ki.se/info/news/confer/2003/winning_library/index_se.html senast
6 december 2002.
Om du har några frågor kan du vända dig till Therese Dahlberg på tfn 08-524
84 051 eller e-post [log in to unmask]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vad tyckte deltagarna i förra workshopen?

”Workshopen har gett mig insikt i att mycket av möjligheterna till positiva
förändringar för biblioteket och för mig ligger hos mig själv. Workshopen
har gett mig ett antal verktyg, idéer, tips, kunskaper som gör det möjligt
att dels tänka nya tankar, men också se verksamheten och förstå den bättre.”

”Lust. Kunskap. Kontakter. Andras erfarenheter. Energi.”

”Har öppnat perspektiv på verksamheten på ett sätt som är svårt att göra i
den egna vardagen.”

”Ett annat perspektiv på mitt yrke. En önskan att våra användare (studenter,
forskare, lärare) åhört dessa två dagar.”

”Till synes enkla frågor som har varit oerhört viktiga att diskutera och
tänka till om. Dessa frågor borde vara på agendan i det dagliga arbetet.”

”Bra med workshopformatet så man tvingas tänka till själv och inte bara
sitta och ta emot. Dessa två dagar har gett mycket mer än jag hoppades på
innan, tack!”

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager