LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Forskningsbiblioteksstatistik 2001
From: Christina Jönsson Adrial <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 24 Oct 2002 10:40:13 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (57 lines)


Nu finns 2001 års forskningsbiblioteksstatistik tillgänglig i rapporten
"Forskningsbiblioteken 2001".

Statistiken är ett resultat av ett samarbete mellan Kungl
biblioteket/BIBSAM och SCB. Från och med i år publiceras den enbart i
elektronisk form. Länk finns från BIBSAMs hemsida:

http://www.kb.se/bibsam/

I korta drag:

*Forskningsbibliotekens fjärrlån minskar . Under den senaste
femårsperioden har fjärrutlånen från svenska forskningsbibliotek minskat
med 26 procent. 2001 uppvisar en nedgång med 12 procent för fjärrutlån
och 8 procent för fjärrinlån. Detta är en positiv utveckling då fjärrlån
är en kostsam hantering och en målsättning inom bibliotekssystemet har
varit att få ner antalet. Ett sätt har varit att ingå licensavtal för
tillgång till ett utökat antal elektroniska tidskrifter.

*Forskningsbibliotekens samlingar av tryckta tidskrifter visar på en
minskad tillväxt. Under 2001 uppgick tillväxten till knappt 1500 titlar
vilket är en väsentlig minskning jämfört med tidigare år. Den
stagnerande tillväxten beror med stor sannolikhet på att prenumerationer
på tryckta tidskrifter sagts upp som en följd av att
forskningsbiblioteken fått tillgång till titlarna i elektronisk form.

* Antal utlån fortsätter att öka. 1990-talet uppvisade en dramatisk
ökning i antal utlån på de svenska forskningsbiblioteken. Trenden håller
i sig in i det nya seklet. Under året uppgick antalet lokala utlån till
ca 7,2 miljoner. På högskolebiblioteken effektuerades under 2001 drygt
14 utlån per förväntad användare.

Hälsningar
Christina

--
Christina Jönsson Adrial
1:e handläggare/Senior Executive Officer

BIBSAM - Kungl bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling
/- The Royal Library´s Department for National Co-ordination and Development

Box 5039
SE-102 41 STOCKHOLM
Sweden


Tel/Phone    +46 (0)8 463 43 58 (direkt/direct)
                +46 (0)8 463 40 00 (växel/switchboard)
Mobil/Mobile  +46 (0)73 917 33 77
Fax       +46 (0)8 463 42 74

E-post/E-mail: [log in to unmask]
URL:      http://www.kb.se/bibsam/


Besöksadress/Visiting address: Humlegården

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager