LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Juridik kring unga
From: Gunlög Thorstensson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 23 Oct 2002 12:24:49 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (43 lines)


Problemställningar:
Hur gammal är man när man får skriva på sin egen låneförbindelse?
Hur adressera påminnelser och räkningar till omyndiga?
Hur många - och vilka? - bibliotek producerar själva och skickar ut
räkningar, utan omväg via ekonomikontoret?
Har ekonomikontoren i regel invändningar eller inte på hur biblioteken
handskas med dessa frågor?

Bakgrund:
Redovisningschefen i vår kommun är pressad av personalneddragningar. I
kölvattnet på detta har han beslutat att inga räkningar får skickas ut
till ej namngivna och därmed juridiskt "bundna" personer, dvs inga "till
målsman för". Inte heller till personer som inte själva är juridiskt
ansvariga för sina handlingar fullt ut, dvs inte till någon under 18 år.


Om detta är en trend bland redovisningsansvariga lär effekten bli att
vi måste ha maskinellt stöd med möjlighet till SPAR-uppdatering för att
registerhålla den ansvariga person som en gång godkänt barnets lånekort.
Det finns inte idag; så vitt jag vet inte i något av våra
biblioteksdatasystem.

Om uppgiften ska vara hållbar i rättslig tvist måste avtalet, dvs
förbindelsehandlingen, finnas sparad.

Hur gör man när ett barn blir myndigt? Kan man anse att ansvaret
automatiskt övergår till barnet självt eller måste man ha med en passus
för detta i förbindelsehandlingen?

Hanteringen av fakturor på förkomna böcker är en oerhört tungrodd
process, speciellt när man som i många kommuner måste dra den igenom
kommunens ekonomisystem/fakturahantering. Återkopplingen till
biblioteket är för långsam och fordrar manuell "påstötning" för att våra
egna register ska kunna hållas hyfsat uppdaterade. Vår redovisningschef
avvisar alla tankar som olagliga på att biblioteket ska kunna producera
och skicka ut egna fakturor. Ändå vet jag att det förekommer på en del
ställen. Hur har argumentationen sett ut i dessa fall?

Tacksam för kontakt!

Gunlög Thorstensson
bibliotekschef, Vara folkbibliotek
0512-31233, 070-349 11 17

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager