LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: lösomslagen revisited
From: Mats Dahlström <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 8 Oct 2002 09:59:07 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (134 lines)


Bästa folk.

Jag efterlyste i vintras (både på BIBLIST och på en internationell
lista för bokhistoria) information om bibliotekens hantering (bevarande,
arkivering etc) av lösomslag (en vanligare term: skyddsomslag), och jag
fick en hel del vänliga svar offlist. Jag hade uppmanat till svar till
mig offlist, eftersom jag misstänkte att detta kanske inte var varje
BIBLIST:ares primära intresse. Men jag har sedan fått några
efterlysningar på den information jag fick, och önskemål om att
vidarebefordra den till listan. Så då vågar jag mig på det, så här långt
i efterhand.

(min urspr. förfrågan finns på:
<http://segate.sunet.se/cgi-bin/wa?A2=ind0112&L=BIBLIST&P=R5869>)

-----------------------------

Vad gäller lösomslagen som objekt, kunde bokhistoriker (i Sverige fr.a.
Björn Dal) ge flera intressanta upplysningar.

Lösa skyddsomslag är kända från 1860-talet, men har först på 1900-talet
utformats så att intresset för
att bevara dem har väckts, vilket hänger samman med omslagen i allt
högre grad används som marknadsföringsplats för boken. Tidigare
slängde biblioteken vid inbindning konsekvent alla omslag. Idag
sparar somliga bibliotek delar av omslaget genom inlimning, medan andra
slänger det. Ur forskningssynpunkt är detta stundom mindre önskvärt, då
förstås lösomslaget dels är en tryckprodukt i sin egen rätt och som
sådan har rätt till bevarande etc och dels ofta såsom paratext (ā la
Genette) innehåller potentiellt intressanta upplysningar för flera
forskningsfält vad gäller bokens övriga innehåll och dess relation till
publik och marknad. Samtidigt gör de tekniska och ekonomiska villkor
biblioteken lever under - i kombination med det rimliga önskemålet att
böckerna skall användas och cirkulera - det svårt att i praktiken
kunnde bevara dessa paratexter på ett ur forsknings- och
bevarandesynpunkt tillfredsställande sätt.

Jag fick en del varierande upplysningar när det gäller hur biblioteken
i paktiken hanterar detta. Man kan konstatera att det inte finns ngn
generell praktik, vare sig i Sverige eller i de anglosaxiska länderna,
dvs bortsett från att de allra flesta kategoriskt gör sig av med de
"irrelevanta" omslagen. Ett undantag är KB, som sparar alla (lösa)
omslag på svenskt material, även på det som binds om, och som under en
tid (men inte längre) rentav arbetade med en separat omslagssamling. Av
den utländska litteraturen sparar KB bara omslagen när där finns i
första hand biobibliografiska upplysningar som saknas i boken i
övrigt. Uppsala UB sparar inte några hela omslag, utan klistrar bara
periodvis in delar av dem i böckerna. UB i Lund sparar emellertid
omslagen, och gör det genom att limma in dem på bokpärmarnas insidor.

Några andra försök att spara omslag har också ägt rum. Exempelvis
arbetade Margareta Bond-Fahlberg på KTHB med skyltning och därefter
bevarande av bokomslag.

Vad gäller de svenska bibliotekens roll i den här frågan kan
sammanfattningsvis konstateras att det råder en (klassisk) spänning
mellan bibliotekens bevarandeuppgift och krassa resursvillkor i ekonomi,
personal och utrymme. Kanske skulle man som minimnivå kunna kan enas om
detta: alla bibliotek måste inte bevara varenda lösomslag, men varje
boks lösomslag borde bevaras någonstans av något bibliotek.

Litteraturtips jag fått:

William C. Robinson. "Dust-Jacket Attributes of Books Acquired by an
Academic Resarch Library in 1997-98." Journal of Scholarly Publishing.
31 (1999-2000), 189-206.

Brian C. O'Connor & Mary K. O'Connor. "Book Jacket As Access Mechanism:
An Attribute Rich Resource for Functional Academic Research." First
Monday. 3.9 (1999). URL:
http://www.firstmonday.dk/issues/issue3_9/oconnor/.

John Carter. "Dust-Jacket (or Dust-Wrapper)." i: ABC for Book
Collectors. NY: Knopf, 1952; 9th pr., 1987, ss. 78-79.

och nyligen i Norge:

Henning Reinton: Bokbål på UB. Universitas, 21. November 2001. URL:
http://universitas.uio.no/kultur/1180.shtml

Ett litet sidospår till detta är i vilken u
tsträckning omslagens insida
har använts till text (och bild). Jag läste för några år sedan Alberto
Manguels "A History of Reading" i 1996 års Vikingutgåva, där på
omslagsinsidan fanns tryckt en illustrerad bokhistorisk exposé. Också
här har jag fått några spännande upplysningar (visst är de
spännande?). Det finns tidigare exempel, om ock ytterst få, på
liknande placering av tryckt material på omslagsinsidor. I de allra
flesta fall rör det sig om listor över förlagsutgivningar, vanligtvis
serier. Särskilt förekom detta tydligen under 1930- och 1940-talen, en
serie som nämns ofta är Modern Library Editions. Ett exempel på
placering av en karta på insidan är: Van Loon, H. W. 1935. Ships & how
they sailed the seven seas (5000 B. C. - A. D. 1935). New York: Simon
and Schuster. "The dust jacket is folded with a map inside." skriver
John Chalmers.

Gene Kannenberg skriver i ett diskussionsinlägg på SHARP-L: "Mats
Dahlstrom asked if prinitng inside dust jackets was
common.  I'm no expert, though anecdotally I've only seen it very
rarely.  The most recent example I've come across is the hardcover
edition of Chris Ware's longform novel-in-comics, _Jimmy Corrigan:
The World's Smartest Kid_, which just won the Guardian's First Book
Award.  The dust jacket unfolds to reveal intricate designs on both
sides of the jacket, including a sort of "outline/timeline" of the
story's
events depicted without words. You can see the outside front of the
dust jacket at:
http://www.randomhouse.com/knopf/pantheon/graphicnovels/corrigan.html
And Pantheon books has posted and animated version of the visual
narrative from the inside of the dust jacket at:
http://www.randomhouse.com/knopf/pantheon/graphicnovels/acme.html
Unfortunately, this version doesn't give you the sense of scale or the
layout of the original version.  Ware's publications (like his comic
books, this novel, and his _Ragtime Ephemeralist_ periodical) are
always rich in paratextual detail."

-------------------------------------

Ja det var det hele. Tack för den eventuella uppmärksamheten och gack
nu samtlige ut och grunna över lösomslagens fortsatta öden och äventyr.

MVH / Mats D


Mats Dahlström, PhD student and lecturer
Swedish School of Library and Information Studies
Univ. College of Borås / Univ. of Gothenburg, Sweden
[log in to unmask] ; +46 33 16 44 21 ; http://www.adm.hb.se/personal/mad/

Rekommenderar ett besök hos Rich Gold <http://www.richgold.org>.
Det kan inte vara fel med titlar som:
"When My Father Mows the Lawn Is He a Cyborg?" eller
"How Smart Does Your Bed Have to Be Before You Are Afraid to Go to Bed
At Night?"

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager