LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Distansutbildning och bibliotek
From: Harnesk Jakob <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 16 Oct 2002 10:43:41 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (51 lines)


Hej alla!

Det finns fortfarande platser kvar på den nationella konferens om
bibliotekens service till distansstuderande som arrangeras av
IKONER-AKADEMIEN den 7 november i Stockholm!

Konferensens syfte är att belysa hur bibliotek av olika kategorier
(såväl universitets- och högskolebibliotek som folkbibliotek) kan
utveckla sina tjänster riktade mot dessa studenter. Några aspekter som
kommer att tas upp under dagen är
- hur ser bibliotekens roll ut i förhållande till Nätuniversitetet?
- hur kan samarbetet mellan olika aktörer förbättras (högskolelärare,
olika bibliotekstyper, kommunala lärcentra)?
- vilka villkor gäller i dag för distansstudenters
informationsförsörjning? Har de samma tillgång till litteratur o
elektronisk information som campusstudenter? Om inte, hur kan de få det?
- hur utvecklas pedagogiken i samband med olika former av flexibelt
lärande?

Bland talarna märks bl.a.
* Mats Ericsson, chef för Nätuniversitetet
* Ulla-Britt Nordin Siebolds, BIBSAM/KB
* Ann Wiklund, Statens Kulturråd

Det fullständiga programmet och instruktioner om anmälning etc återfinns
på:
http://www.btj.se/press/publikationer/ikoner/akademien/konferens_dans_pa
_distans.html

Den förstudie om bibliotekens service till distansstudenter som jag
utförde på uppdrag av Distum finns nu tillgänglig i fulltext på
Nätuniversitets webbplats, på:
http://www.natuniversitetet.se/download/193/x/Biblioteksservice.pdf

Väl mött den 7 november!

Jakob Harnesk
PrioInfo


Jakob Harnesk
Concept Manager
PrioInfo - ett företag i BTJ-gruppen
Prästgårdsgatan 1, P O Box 1528
SE-172 29 Sundbyberg
Tel: +46 (0)8 564 885 03 (OBS! Nytt tel.nr!)
Mobiltel: +46 (0)70 508 18 35
Fax: +46 (0)8 652 81 15
E-mail: [log in to unmask] (OBS! Ny e-postadress)

Gör gärna ett besök vår nya webbplats! http://www.prioinfo.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager