LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Räcker Kulturarw3?
From: Boel Larsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 17 Jul 2002 16:10:19 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (86 lines)


I egenskap av chef för Pliktleveransenheten på KB vill jag gärna ge
en replik på Birgitta Åkeruds inlägg på BIBLIST om arkivprintar av
webresurser.
"Räcker Kulturarw3"? undrar Birgitta. Jag skulle vilja svara att
den insamling Kulturarw3 gör räcker långt. Det är också den mest
realistiska lösningen för insamlande av denna typ av "texter"/filer.
Från 1997 och fram till idag har Kulturarw3:s robot samlat in ca 140 milj
websidor/filer med svensk anknytning. Man kan jämföra detta
med en årligt manuell hantering av tryckta skrifter på
ca 240 000 enheter!!!
Om alla skulle printa ut sina filer och leverera i pappersform, skulle
våra magasin snart vara överfyllda av arkivkopior. Att samla
arkivkopior är ingenting som ingår i KB:s uppdrag.
Till detta kommer att många av dessa resurser inte heller lämpar
sig för publicering i pappersformat.

Sverige har ännu ingen lagstiftning, som omfattar leverans av
elektroniska resurser. Producenter av webresurser
har därför ingen skyldighet att pliktleverera sina texter i någon form.
KB är väl medveten om, att en stor del av vårt kulturarv skulle gå
förlorat om ingenting görs i väntan på en revision av pliktleveranslagen.
Det var därför Kulturarw3 kom till. KB är också medveten om att
den "insamling" som sker via Kulturarv-projektet inte är heltäckande.
Det gäller bl.a. lösenordsskyddade texter.
För att lösa detta har KB börjat i liten skala att teckna avtal med några
mindre e-bokproducenter och därefter med Uppsala universitetsbibliotek.
se: www.ub.uu.se/diverse/avtal.pdf
Det återstår ännu några tekniska finesser att lösa, innan KB kan teckna
dylika avtal i större skala.
I LTH:s fall vore nog den bästa lösningen att avvakta ett liknande
samarbetsavtal
för att säkra mer kompletta leveranser. Att leverera enstaka filer från enstaka

institutioner verkar inte särskilt realistiskt.

Under tiden får både KB och omvärlden lita till att insamlandet via Kulturarw3
räcker ganska långt. Insamlandet har legalisterats sedan 8 maj i år enligt en
förordning 2002:287: "Förordning om behandling av personuppgifter i
Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt". Förordningen möjliggör
både insamlande, arkivering och internt tillhandahållande på KB av de insamlade

webresurserna.

Mvh,
Boel LarssonBirgitta Åkerud skrev:

> Hej!
> Jag har försökt förmå en av våra stora forskningsorganisationer att skriva
> ut åtminstone ett exemplar av sina rapporter (som enbart finns i pdf-format
> på webben nuförtiden) och skicka till KB så att man vet att där finns i
> alla fall ett exemplar bevarat i skriftlig form som biblioteken kan kopiera
> i nödfall. Som svar fick jag ett citat från KBs sidor:
> http://www.kb.se/isbn/natpubl.htm
> "Att t.ex. ersätta webbdokument med papperskopior som arkivexemplar är
> ingen god lösning i förlängningen. ..... KB har därför som policy att inte
> ta emot och arkivera rena arkivexemplar av webbdokument."
>
> Forskningsorganisationen i fråga tolkar det som att KB inte vill ha de här
> rapporterna. Det rör sig här om en rapportserie som är viktig för
> transportforskningen. Vad tycker KB? Räcker Kulturarw3? Vad säger ni?
> Med vänlig hälsning
> Birgitta Åkerud
>
> ~~~~~~~~~~
> Institutionen för Teknik och samhälle, LTH
> Biblioteket
> Box 118, 221 00  LUND
> Http://www.tft.lth.se
> [log in to unmask]

--

Boel Larsson
Chef, Pliktleveransenheten/Head, Legal Deposits
Kungl. biblioteket/The Royal Library,
National Library of Sweden
Box 5039
S-102 41 Stockholm
SWEDEN
Phone:+46-8 463 40 33
Fax: +46-8 463 40 04
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager