LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: En gemensam portal för akademisk fulltextpubl icering vid svenska universitet och högskolor - en fö rstudie.
From: Muller Eva <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 17 Jun 2002 16:33:25 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (44 lines)


En gemensam portal för akademisk fulltextpublicering vid svenska universitet
och högskolor - en förstudie

Under hösten kommer en studie " En gemensam portal för akademisk
fulltextpublicering vid svenska universitet och högskolor " genomföras.
Denna förstudie är finansierad av Bibsam i ramen för Bibsams projekt anslag.
Målet är att undersöka förutsättningar för att skapa en tjänst, en portal,
där man kan söka och visa dokument tillgängliga via webben som är
publicerade vid svenska universitet och högskolor. En demo av en portal, som
bygger på användning av  protokollet från Open Archives Inititative, kommer
att bli tillgänglig under hösten.

Förstudien kommer att genomföras vid Enheten för digital publicering vid
Uppsala universitet som sedan två år tillbaka driver och vidareutvecklar ett
system för publicering av dokument. Detta publiceringssystem (DiVA -
digitala vetenskapliga arkivet) används av UU för publicering av bl. a.
avhandlingar  - http://publications.uu.se/theses/ och inom kort även av
Stockholms universitet (http://publications.uu.se/su/theses/), Södertörns
högskolan (http://publications.uu.se/sh/publications/), Umeå universitet
(http://publications.uu.se/umea/theses/) och Örebro universitet
(http://publications.uu.se/orebro/theses/). I ramen för samarbetet mellan
dessa universitet/högskolor har en gemensam portal skapats
(http://publications.uu.se/portal). Metadata är bl. a. tillgängliga genom
OAI protokoll.

Inom ramen för den aktuella förstudie kommer vi att undersöka möjligheter
att även andra kan delta i en gemensam portal.

Gör ditt universitet / din högskola sina forskningsresultat tillgängliga i
fulltext via webben? Vill ni bidra med information till den nya portalen och
delta i vår förstudie? Kontakta oss på Enheten för digital publicering vid
Uppsala universitet!

Med vänliga hälsningar,

Eva Müller
______________________________________________________________

Eva Müller
Head of Electronic Publishing Centre/Enheten för digital publicering
Uppsala University Library
018-471 71 05
[log in to unmask]
http://publications.uu.se/epcentre/index.xsql?lang=en

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager