LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: PRESSMEDDELANDE: E-böckerna här för att stanna - PrioInfo utökar sin satsning
From: [log in to unmask]
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 11 Jun 2002 13:56:58 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (86 lines)


E-böckerna här för att stanna - PrioInfo utökar sin satsning

PrioInfo, som förmedlar elektronisk information och e-media, upplever
just nu en tydligt ökande efterfrågan på e-böcker, främst från
universitets- och högskolebiblioteken som länge varit aktiva på
e-boksområdet. Även företag och andra organisationer visar ett starkt
intresse. PrioInfo utökar därför sin satsning på e-böcker med ambitionen
att erbjuda de bästa tjänsterna med högsta möjliga kvalité på den
nordiska marknaden.

E-böckerna hade en motig start och spåddes av många att bli en
dagsslända. Men den bilden har ändrats radikalt den senaste tiden.
Bibliotekens utlåning av e-böcker har en stadigt ökande kurva och
framtiden för e-boken finns framförallt inom fackböckernas område och
som kurslitteratur vid universiteten.

Då PrioInfo vill satsa långsiktigt på e-böcker har företaget under våren
tecknat samarbetsavtal om nordisk representation med flera ledande
internationella producenter av e-böcker. PrioInfo är idag officiell
nordisk representant för e-bokstjänsterna ebrarian, netLibrary,
xreferplus, Books@Ovid och Books24x7.com. PrioInfo representerar även
flera av de internationella fackboksförlag som kommit långt inom området
e-boksutgivning, såsom CRC Press, Oxford University Press och John Wiley
& Sons. Vi arbetar aktivt för att ständigt kunna erbjuda de senaste
tjänsterna och möjligheterna.

E-bokens viktigaste fördelar är den breddade åtkomsten och den
attraktiva kostnadsbilden jämfört med tryckta böcker. Då många
organisationer idag har användare spridda på flera geografiska enheter
finns det mycket att tjäna på att kunna erbjuda hela organisationen
åtkomst till central information, oavsett om det gäller ordböcker,
referensverk eller aktuell facklitteratur. Dessutom kan e-boken
uppdateras kontinuerligt på ett helt annat sätt än sin tryckta
motsvarighet.

Göteborgs universitetsbibliotek är en av de som satsar målmedvetet på
ett digitalt bibliotek. De var först ut bland universitetsbiblioteken
genom att införskaffa 537 titlar för studenter och forskare via
netLibrary. De kan nu också, som första nordiska bibliotek, ge sina
studenter och forskare tillgång till e-boksplattformen ebrarian och dess
6 000 e-böcker.

- Med denna stora satsning lämnar vi laboratoriemiljön. Nu är e-böckerna
en helt reguljär del av UB:s utbud, säger Mats Cavallin, chef för
Digitala Biblioteket.
- Tack vare en målmedveten satsning på digitala medier från
universitetsledningen har Göteborgs UB kommit att framstå som det
ledande e-boksbiblioteket i Sverige.

E-boken öppnar helt nya möjligheter att arbeta effektivt med texter. Det
är enkelt att navigera genom länkar till kapitel eller index. Det
elektroniska mediet möjliggör interaktivitet via t.ex. självtester i
läroböcker, och innehållet kan illustreras effektivare med hjälp av
rörliga bilder och ljud. I en biblioteksanpassad modell för e-böcker kan
biblioteket erbjuda låntagaren tidsbegränsade lån, läsning online eller
offline och se utlåningsstatistik. Biblioteket behöver aldrig återkräva
den utlånade texten, och utskrifter och kopiering kan tillåtas i rimlig
omfattning. Sammantaget är e-boken ett viktigt komplement till
bibliotekets övriga utbud och medför ökad flexibilitet och möjlighet att
bättre koncentrera bibliotekariens resurser till att möta och hjälpa
låntagarna.

För mer information var vänlig kontakta:
Jakob Harnesk, konceptansvarig PrioInfo
Tel. 08-564 885 03

PrioInfo (www.prioinfo.se) förmedlar informationstjänster med inriktning
mot bibliotek, universitet, högskolor och företag i de nordiska
länderna. Vi ingår sedan den 1 januari 2002 som ett företag i
BTJ-gruppen och vår affärsidé är att tillgodose behovet av
informationstjänster och mediaprodukter hos kunskapsintensiva
organisationer och företag genom databaser, tidskrifter, facklitteratur
och e-böcker. PrioInfo skräddarsyr även olika typer av kundanpassade
lösningar för enkel och effektiv hantering, distribution och inköp av
informationsprodukter.

Bibliotekstjänst AB (www.btj.se) är ett kunskapsföretag som utvecklar,
förädlar och förmedlar informationstjänster och mediaprodukter till
bibliotek, bokhandel, förlag, företag och institutioner. Vår uppgift är
att aktivt bidra till en läsande och lärande process genom att hjälpa
användaren att nå fram till upplevelser och kunskap oavsett medium eller
form och oberoende av tid och plats. Vi gör detta genom tjänster och
produkter som frigör tid och pengar för bibliotek, bokhandel, förlag,
företag och institutioner. Koncernen består av affärsområdena BTJ Info &
Media, Seelig och PrioInfo. BTJ omsätter cirka 1 100 MSEK och har cirka
500 anställda.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager