LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Informationskompetens eller digital kompetens?
From: Anette Holmqvist <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 7 Jun 2002 12:25:56 +0200
Content-Type:multipart/mixed
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (71 lines)


Svar till Ninita, Mats, Jakob och ni andra som funderat kring min fråga:

Arbetsgruppen för nationell IT-strategi för skolan verkar använda båda termerna (informationskompetens respektive digital kompetens).
I förra numret 3/02 av tidningen Datorn i Utbildningen skriver
Jan Hylén (sakkunnig på Utbildningsdepartementet som lett arbetsgruppen) en artikel om rapporten.
http://www.diu.se/nr3-02/nr3-02.asp?artikel=s6

I artikeln använder han termen informationskompetens: "Vidare bör man utreda om ”informationskompetens”, det vill säga att
mentalt och teknisk kunna hantera stora informationsmängder, bör bli en fjärde basfärdighet i läroplanen vid sidan av att kunna läsa,
skriva och räkna. "

Eftersom begreppet är ganska nytt utanför bibliotekariekretsar tror jag att det lätt blandas ihop med begrepp som digital kompetens och
mediekompetens.

Såhär långt kommen drar jag följande slutsatser (med er hjälp) om informationskompetens och närliggande begrepp:

Vad är informationskompetens?
Begreppet myntades 1989 av amerikanska bibliotekarieföreningen ALA och det finns en lång rad definitioner av begreppet, men skall man
försöka få fram en gemensam nämnare för alla skrivningar om informationskompetens så kan man kanske sammanfatta med följande
enkla rader:
Informationskompetens innebär
·   att själv inse att man har ett informationsbehov
·   att känna till, kunna välja mellan och hantera och tekniskt behärska olika informationskällor och informationssystem
·   att kunna sovra och kritisk värdera information
·   att kunna använda och bearbeta information
·   att behärska olika presentationsformer
·   att kunna omvandla information till kunskap

Sammanblandning av begrepp
Även här florerar en lång rad begrepp: Informationssökning, digital kompetens och mediekompetens är några exempel. Begreppet
informationssökning behandlar bara sökprocessen och tenderar alltmer att avse sökningar på Internet. Digital kompetens är oerhört
viktigt, men begreppet fokuserar endast på datorburna medier och utesluter tryckt material och andra informationskällor. Begreppet
mediekompetens kan också upplevas som begränsande, eftersom det avser själva hanteringen av media och mötet med media.
Det är endast begreppet informationskompetens som omfattar såväl individens möte med informationsflödet och den inre process då
information omvandlas till kunskap och lärandet utvecklas.

/Anette som gärna tar emot fler synpunkter i sommarvärmen

Ninita skrev:
Hej!

 I anslutning till alla varianter av '-kompetens' och '-literacy' skulle det
 också vara mycket intressant att få ta del av listans medlemmars synpunkter
 på distinktionen mellan 'digital kompetens' och 'informationskompetens':
 I pressmeddelandet om den nyligen avlämnade delrapporten från
 Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan sägs det att man bör
 överväga "om 'informationskompetens', det vill säga att mentalt och
 tekniskt kunna hantera stora informationsmängder, bör bli en fjärde
 basfärdighet i läroplanen".
 I rapporten (s. 79) talas det om "'digital literacy' något som på
 svenska kan översättas till 'digital baskompetens'" och att "Frågan om att
 i läroplanen införa 'digital komptens', nämligen förmåga att hantera
 informationstekniken och ett stort informationsutbud, både mentalt och
 tekniskt, bör övervägas." (citatet hämtat från
 http://utbildning.regeringen.se/ansvarsomr/skolabarn/pdf/nastasteg.pdf )
 Skall man förstå detta som att informationskompetens och digital
 kompetens är synonyma? Är inte informationskompetens ett bredare begrepp
 som innefattar även icke-digitala källor? Vad tycker ni?

 Tacksam för alla synpunkter
 Vänliga hälsningar,
 Ninita Fristedt, studerande vid BIVIL (Biblioteks- och
 informationsvetenskap i Lund)
______________________________________________________
Här börjar Internet!
Skaffa gratis e-mail och gratis Internet på http://www.spray.se

Premiär för Spray Smart Mobil - med Sveriges billigaste SMS! http://www.spray.se/smart/kampanjBack to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager