LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Ang: Informationskompetens eller mediekompetens?
From: lena ekelund <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 7 Jun 2002 22:46:17 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (54 lines)


Vad är "digital baskompetens"??

Lena Ekelund
BIVIL

PS Tack för alla tips om länkar till begrepept informationskompetens och dess kusiner.DS

----- Original Message -----
From: "Maria Andersson" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Friday, June 07, 2002 3:59 PM
Subject: Re: Ang: Informationskompetens eller mediekompetens?


> I uppsatsarbete på BHS nyligen frågade vi oss samma sak, också med anledning
> av utbildningsdepartementets pressmeddelande där man talar om
> "informationskompetens" medan ordet inte finns med i publikationen "Nästa
> steg". Vi frågade Jan Hylén, en av författarna. I svaret från honom framgår
> att det är "digital baskompetens" som avses med pressmeddelandets
> "informationskompetens".
>
> Maria Andersson
>
>
> >Hej!
> >
> >I anslutning till alla varianter av '-kompetens' och '-literacy' skulle det
> >också vara mycket intressant att få ta del av listans medlemmars synpunkter
> >på distinktionen mellan 'digital kompetens' och 'informationskompetens':
> >    I pressmeddelandet om den nyligen avlämnade delrapporten från
> >Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan sägs det att man bör
> >överväga "om 'informationskompetens', det vill säga att mentalt och
> >tekniskt kunna hantera stora informationsmängder, bör bli en fjärde
> >basfärdighet i läroplanen".
> >    I rapporten (s. 79) talas det om "'digital literacy' något som på
> >svenska kan översättas till 'digital baskompetens'" och att "Frågan om att
> >i läroplanen införa 'digital komptens', nämligen förmåga att hantera
> >informationstekniken och ett stort informationsutbud, både mentalt och
> >tekniskt, bör övervägas." (citatet hämtat från
> >http://utbildning.regeringen.se/ansvarsomr/skolabarn/pdf/nastasteg.pdf )
> >    Skall man förstå detta som att informationskompetens och digital
> >kompetens är synonyma? Är inte informationskompetens ett bredare begrepp
> >som innefattar även icke-digitala källor? Vad tycker ni?
> >
> >Tacksam för alla synpunkter
> >Vänliga hälsningar,
> >Ninita Fristedt, studerande vid BIVIL (Biblioteks- och
> >informationsvetenskap i Lund)
>
>
>
>
> _________________________________________________________________
> Send and receive Hotmail on your mobile device: http://mobile.msn.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager