LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ang: Informationskompetens eller mediekompetens?
From: Mats Dahlström <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 6 Jun 2002 10:15:16 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (38 lines)


Hej Anette och ni andra.

Bra fråga om kompetenserna. Min omedelbara reaktion var att mediekompetens (MK) är mer instrumentell till sin karaktär än informationskompetens (IK) och därför också *föregår* denna. Dvs MK handlar om vilken typ av hantverkskunnande och kunskap vi behöver för att över huvud taget kunna hantera och förstå hur medier fungerar och hur man kan utvinna information ur dem, medan IK som bredare begrepp också (och kanske framför allt) inbegriper aspekter på hur vi använder och bedömer information.

Men det behöver förstås inte vara så enkelt. Dessa begrepp går ju tillbaka på ett underliggande antagande om vad man i sin tur menar med saker som "medier" respektive (brr..) "information". Synen ovan bottnar exempelvis i en uppfattning av medier som materiella eller / symboliska verktyg och kanaler för immateriell information, men en annan uppfattning av vad medier och information är genererar andra innebörder av MK och IK. Jag tror sålunda man snabbt kan konstatera att MK är rätt så heterogent till sin användning och föga kristalliserat till sin innebörd, och vid sidan av det jag antydde ovan också kan avse ett mer kritiskt än instrumentellt perspektiv, alltså inte bara förmågan att exv tekniskt hantera medier och artefakter utan också förmågan att kritiskt bedöma medier och deras egenskaper. Jag tror åtskilliga utbildningar i medievetenskap skulle beskriva MK så. Dessutom finns andra möjliga innebörder: man talar om hur politiker kan besitta en viss grad av mediekompetens, och då handlar det förstås om förmågan att hantera, påverka och rentav manipulera journalister och massmedier. Och så vidare.

Slutligen kan vi komma ihåg att det också finns andra varianter: "computer literacy", "IT-kompetens", "hyperliteracy" och många fler.

Hälsningar / Mats Dahlström, Borås

Mats Dahlström, PhD student and lecturer
Swedish School of Library and Information Studies
Univ. College of Borås / Univ. of Gothenburg, Sweden
[log in to unmask] ; +46 33 16 44 21 ; http://www.adm.hb.se/personal/mad/
The history of structuralism is one from Saussure to not saussure.
(Malcolm Bradbury)

>>> [log in to unmask] 02-06-05 19:25 >>>

Hej allesammans i sommarvärmen!

Det vore intressant att höra (läsa) hur ni definierar begreppen
informationskompetens respektive mediekompetens?
Skulle ni betrakta begreppen som synonyma? Är det ena begreppet
"överordnat" det andra?

I samband med att jag redogjorde för mina funderingar kring en eventuell
vidareutveckling av projekt Kolla källan (som handlar om etik och
källkritik) hamnade jag idag i en liten diskussion kring begreppen
mediekompetens och informationskompetens. Därför tycker jag att det vore
intressant att veta hur ni skolbibliotekarier och andra prenumeranter på
skolbiblistan ser på detta?

Om ni orkar i värmen - svara direkt till mig eller ännu hellre till listan
för flera kan nog vara intresserade av era synpunkter.

Vänliga hälsningar
Anette Holmqvist, Kolla Källan och Fredagsbrevet Skolverket

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager