LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

PRESSMEDDELANDE: PrioInfo förser 48 bibliotek med internationella databaser genom KULDA-projektets konsortiesamköp

From:

[log in to unmask]

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 11 Jun 2002 13:58:10 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


PrioInfo förser 48 bibliotek med internationella databaser genom
KULDA-projektets konsortiesamköp

Inom ramen för KULDA-projektet har ett avtal förhandlats fram
tillsammans med Thomson-Gale och PrioInfo AB om att erbjuda svenska
folk- och skolbibliotek åtkomst till licensdatabaserna Biography
Resource Center och Contemporary Authors. 48 kommuner och bibliotek får
på det här sättet tillgång till databaserna till starkt rabatterat pris.
Detta är det första internationella avtalet av den här karaktären som
har slutits för svenska folkbibliotek.

Utgångspunkten för erbjudandet är att Thomson-Gale i samarbete med
PrioInfo vill få igång användningen av internationella
informationsresurser som en kunskapsresurs bland svenska folk- och
skolbibliotek. Erbjudandet avslutades den 24 maj 2002 och de
upphandlingsvillkor som nu erbjuds utgår från det testerbjudande som
tidigare erbjöds via KULDA. Databaserna erbjuds nu dock till helt nya
villkor. Konsortierabatten i erbjudandet motsvarar en rabatt på upp till
90 procent på ordinarie abonnemangspriser.

- Detta är ytterligare ett bevis på PrioInfos styrka som leverantör av
elektroniska tjänster såsom databaser, e-böcker och kundanpassade
lösningar, säger Jakob Harnesk, konceptansvarig på PrioInfo.
- Databaserna ger biblioteken ett mycket användbart verktyg, både för
egen del och även för besökarna. KULDA har varit en mycket bra
samarbetspartner i det här projektet.

KULDA arbetar med konsortiesamköp av licensdatabaser för svenska skol-
och folkbibliotek. Projektet kom till på initiativ av Länsbiblioteken,
Skolverket och Statens kulturråd. KULDA Sverige är ett nationellt
projekt som drivs av Regionbibliotek Västra Götaland i samverkan med
övriga länsbibliotek i landet. Projektets syfte är att höja kvaliteten
på bibliotekens verksamhet genom att bredda utbudet och öka
tillgängligheten till digitalt lagrat material samtidigt som man
behåller en rimlig kostnadsnivå för det enskilda biblioteket.

Biography Resource Center är en bred internationell biografisk
databastjänst som innehåller mer än 1 miljon personbiografier. I
tjänsten ingår den kompletta informationen från ett antal viktiga
internationella biografiska referensböcker och dessutom en omfattande
mängd tidskriftsartiklar i fulltext, länkar till informationsresurser på
nätet, tips för biografisk forskning, kortfakta m.m. Biography Resource
Center är en värdefull kunskapsresurs när det gäller biografisk
information inom ett brett spektrum av ämnesområden.

Contemporary Authors är en webbaserad guide till den engelskspråkiga
samtidslitteraturen med information om mer än 100 000 författare.
Databasen är en informationsresurs som ger användaren tillgång till
löpande uppdaterad information inom området engelskspråkig
samtidslitteratur med recensioner, författarintervjuer,
verkförteckningar och bibliografiska uppgifter.

För mer information var vänlig kontakta:
Jakob Harnesk, konceptansvarig PrioInfo
Tel. 08-564 885 03

PrioInfo (www.prioinfo.se) förmedlar informationstjänster med inriktning
mot bibliotek, universitet, högskolor och företag i de nordiska
länderna. Vi ingår sedan den 1 januari 2002 som ett företag i
BTJ-gruppen och vår affärsidé är att tillgodose behovet av
informationstjänster och mediaprodukter hos kunskapsintensiva
organisationer och företag genom databaser, tidskrifter, facklitteratur
och e-böcker. PrioInfo skräddarsyr även olika typer av kundanpassade
lösningar för enkel och effektiv hantering, distribution och inköp av
informationsprodukter.

Bibliotekstjänst AB (www.btj.se) är ett kunskapsföretag som utvecklar,
förädlar och förmedlar informationstjänster och mediaprodukter till
bibliotek, bokhandel, förlag, företag och institutioner. Vår uppgift är
att aktivt bidra till en läsande och lärande process genom att hjälpa
användaren att nå fram till upplevelser och kunskap oavsett medium eller
form och oberoende av tid och plats. Vi gör detta genom tjänster och
produkter som frigör tid och pengar för bibliotek, bokhandel, förlag,
företag och institutioner. Koncernen består av affärsområdena BTJ Info &
Media, Seelig och PrioInfo. BTJ omsätter cirka 1 100 MSEK och har cirka
500 anställda.


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager