LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Ang: Informationskompetens eller mediekompetens?
From: Ninita Fristedt <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 7 Jun 2002 11:09:52 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (24 lines)


Hej!

I anslutning till alla varianter av '-kompetens' och '-literacy' skulle det
också vara mycket intressant att få ta del av listans medlemmars synpunkter
på distinktionen mellan 'digital kompetens' och 'informationskompetens':
   I pressmeddelandet om den nyligen avlämnade delrapporten från
Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan sägs det att man bör
överväga "om 'informationskompetens', det vill säga att mentalt och
tekniskt kunna hantera stora informationsmängder, bör bli en fjärde
basfärdighet i läroplanen".
   I rapporten (s. 79) talas det om "'digital literacy' något som på
svenska kan översättas till 'digital baskompetens'" och att "Frågan om att
i läroplanen införa 'digital komptens', nämligen förmåga att hantera
informationstekniken och ett stort informationsutbud, både mentalt och
tekniskt, bör övervägas." (citatet hämtat från
http://utbildning.regeringen.se/ansvarsomr/skolabarn/pdf/nastasteg.pdf )
   Skall man förstå detta som att informationskompetens och digital
kompetens är synonyma? Är inte informationskompetens ett bredare begrepp
som innefattar även icke-digitala källor? Vad tycker ni?

Tacksam för alla synpunkter
Vänliga hälsningar,
Ninita Fristedt, studerande vid BIVIL (Biblioteks- och
informationsvetenskap i Lund)

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager