LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Ang: Informationskompetens eller mediekompetens?
From: Maria Andersson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 7 Jun 2002 15:59:16 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (40 lines)


I uppsatsarbete på BHS nyligen frågade vi oss samma sak, också med anledning
av utbildningsdepartementets pressmeddelande där man talar om
"informationskompetens" medan ordet inte finns med i publikationen "Nästa
steg". Vi frågade Jan Hylén, en av författarna. I svaret från honom framgår
att det är "digital baskompetens" som avses med pressmeddelandets
"informationskompetens".

Maria Andersson


>Hej!
>
>I anslutning till alla varianter av '-kompetens' och '-literacy' skulle det
>också vara mycket intressant att få ta del av listans medlemmars synpunkter
>på distinktionen mellan 'digital kompetens' och 'informationskompetens':
>    I pressmeddelandet om den nyligen avlämnade delrapporten från
>Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan sägs det att man bör
>överväga "om 'informationskompetens', det vill säga att mentalt och
>tekniskt kunna hantera stora informationsmängder, bör bli en fjärde
>basfärdighet i läroplanen".
>    I rapporten (s. 79) talas det om "'digital literacy' något som på
>svenska kan översättas till 'digital baskompetens'" och att "Frågan om att
>i läroplanen införa 'digital komptens', nämligen förmåga att hantera
>informationstekniken och ett stort informationsutbud, både mentalt och
>tekniskt, bör övervägas." (citatet hämtat från
>http://utbildning.regeringen.se/ansvarsomr/skolabarn/pdf/nastasteg.pdf )
>    Skall man förstå detta som att informationskompetens och digital
>kompetens är synonyma? Är inte informationskompetens ett bredare begrepp
>som innefattar även icke-digitala källor? Vad tycker ni?
>
>Tacksam för alla synpunkter
>Vänliga hälsningar,
>Ninita Fristedt, studerande vid BIVIL (Biblioteks- och
>informationsvetenskap i Lund)
_________________________________________________________________
Send and receive Hotmail on your mobile device: http://mobile.msn.com

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager