LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: SV: Katalogisering - Internetsidor

From:

Helen Hed <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 7 Jun 2002 13:50:12 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej!

Bara en liten kommentar.
Jag tänkte mig aldrig varianten att skriva ut och binda in. Självklart är
det en väldigt hög grad av service till låntagarna. Men ju fler låntagare
som har tillgång till datorer desto mindre borde behovet av att skriva ut
och binda in bli.
Jag tänkte mig att man skulle spara de(n) aktuella filerna på en server så
att låntagarna fick tillgång till en lokalt sparad version av det
efterfrågade dokumentet.
Det borde dessutom vara en bättre service om vi ser till de behov som
personer med nedsatt syn samt dyslektiker har.

mvh/Helen Hed

At 04:16 PM 6/6/02 +0200, you wrote:
>Intressant inlägg. Undertecknad har själv varit i kontakt med Susanna Broms
>och fått samma svar. Jag kan också tillägga att jag har frågat en del
>svenska myndigheter om det är OK att katalogisera in dokumenten i Libris
>och den lokala katalogen och däri lägga en länk till den elektroniska
>versionen för att på så sätt tillgängligöra dokumentet för slutanvändaren.
>Samtliga jag har talat med har ställt sig positiva till detta och det
>ligger ju också i deras intresse att sprida sina rapporter...Observera att
>det hittils endast har handlat om svenska myndigheters och
>forskningsinstitutioner rapporter.
>
>På Högskolan Dalarnas bibliotek i Borlänge gör vi också så att vi skriver
>ut, binder in och lånar ut dokumenten, dels för att ge låntagaren ett val
>men också med tanke på arkiv- och bevarandeaspekterna. Ett dokument som
>existerar i en bibliotekskatalog eller annan databas enbart som en
>elektronisk post utan ett fysiskt exemplar kopplat till katalogposten kan
>ju faktiskt försvinnna eller blir oanvändbart av t ex tekniska skäl.
>
>Ett annat argument för att biblioteken skulle göra detta arbete är väl
>också det att många myndigheter/organisationer/forskningsinstitut troligen
>inom en snar framtid kommer att övergå till enbart elektronisk publicering.
>
>Mvh
>Åsa Härstedt
>
>>Inom SLU-biblioteken har vi diskuterat detta ur synvinkeln att det kan vara
>>fördelaktigt att ibland skriva ut, binda in och låna ut vissa
>>webb-dokument, i stället för att hänvisa låntagaren till webben. Det kan
>>t.ex. vara en rapport i en serie som vi brukar hålla i tryckt form, men som
>>nu kommer ut enbart elektroniskt. - Har vi rätt att skriva ut och låna ut?
>>Vi har vänt oss till Susanna Broms och förstått följande (Susanna får gärna
>>kommentera):
>>
>>Det är tillåtet att skriva ut, binda in och låna ut elektroniskt utgivna
>>rapporter etc från svenska myndigheter, sådana som är skrivna i tjänsten
>>och alltså inte omfattas av upphovsrättslagen. Material som produceras vid
>>svenska myndigheter omfattas i princip inte av upphovsrättslagen och får
>>alltså laddas ner, skrivas ut, bindas in etc. På många myndigheters
>>webbsidor finns ocskå instruktioner om hur deras material får användas, som
>>ju Helen Hed påpekar.
>>Vi har också sagt att ett dokument som ges ut enbart på webben ska
>>katalogiseras som ett sådant (förstås) genom kod för elektronisk resurs i
>>resp. fält, och i de fall vi erbjuder ett utskrivet exemplar för utlån ska
>>det anges i anmärkning.
>>
>>Hittills vet jag inte att vi har behövt tillämpa utskrift av webbresurs,
>>men det kan ju bli aktuellt för t.ex. en omfångsrik rapport som många
>>frågar efter.
>>
>>Det vore intressant att höra hur andra bibliotek funderar kring detta.
>>
>>Mvh
>>/Eva Söderbaum
>>
>>t 09.19 2002-06-05 +0200, you wrote:
>>>Hej!
>>>
>>>Mitt råd måste bli (tack och lov att jag inte är jurist) att man skall vara
>>>väldigt uppmärksam på hur det ser ut på webbplatsen man vill hämta en fil
>>>från.
>>>
>>>Står det i klartext att material på platsen får spridas och användas i t ex
>>>undervisning så borde man inte behöva be om lov, men generellt tycker jag
>>>att man via ett mail till i första hand författaren frågar om det är OK och
>>>samtidigt förklarar varför man vill göra så. Min ringa erfarenhet talar för
>>>att det för det mesta går alldeles utmärkt och att många bara blir glada.
>>>
>>>Är skälet till att spara filen lokalt främst för att säkra studenters
>>>access till den i samband med undervisning och forskning - berätta det!
>>>
>>>En tumregel kan väl vara att ju större förlag och ju nyare artikel desto
>>>större risk för krångel. Men igen regel utan undantag.
>>>
>>>Å andra sidan så vill jag varna för det som brukar beskrivas som
>>>'systematisk nedladdning av filer från fulltextarkiv'. Det ser många
>>>utgivare mycket snett på.
>>>
>>>Vore intressant att få veta om det finns andra åsikter om detta.
>>>
>>>MVH/Helen Hed
>>>
>>>At 09:22 AM 6/4/02 +0200, you wrote:
>>>>Apropå "länkröta" och katalogisering skulle jag vilja utvidga frågan en
>>>>aning:
>>>>
>>>>Om man nu funnit intressanta rapporter i PDF-format ute på nätet, kan man
>>>>kopiera dem och lägga dem på sin egen server? Poängen är förstås att
>>>>slippa
>>>>att länkar förändras eller rapporten tas bort. Existerar det skillnader
>>>>mellan nätutgivna rapporter utgivna i till exempel USA och Sverige? Om det
>>>>inte skulle vara tillåtet: räcker det med upphovsmannens tillstånd eller
>>>>krävs utgivarens/förlagets/institutionens tillstånd?
>>>>
>>>>Med vänliga hälsningar
>>>>Claes Eriksson
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> > -----Ursprungligt meddelande-----
>>>> > Från: Helen Hed [SMTP:[log in to unmask]]
>>>> > Skickat: den 3 juni 2002 09:04
>>>> > Till: [log in to unmask]
>>>> > Ämne: Re: Katalogisering - Internetsidor
>>>> >
>>>> > Hej!
>>>> >
>>>> > Så vitt jag vet så är det fritt fram att katalogisera fria källor.
>>>> Om man
>>>> > bara kontrollerar att det man vill katalogisera verkligen är fritt
>>>> > tillgängligt så kan det inte vara något problem. De flesta som
>>>> producerar
>>>> > fritt material vill ha det spritt.
>>>> >
>>>> > Det man kanske bör fundera på är om man kan lita på att materialet
>>>> kommer
>>>> > att finnas kvar på den adress man fann det. Länkröta är kanske inte så
>>>> > vanligt som det var för bara ett par år sedan - men det kan bli mer
>>>> > underhållsarbete.
>>>> >
>>>> > mvh/Helen Hed
>>>> >
>>>> > At 03:50 PM 5/31/02 +0200, you wrote:
>>>> > >Hej!
>>>> > >Har för mig att jag har läst på listan tidigare att det ej är tillåtet
>>>> > att
>>>> > >katalogisera och låna ut/kopiera till låntagare material som man
>>>> hämtat
>>>> > på
>>>> > >nätet. T.ex. skrifter som finns att hämta i pdf-format eller vanliga
>>>> > >hemsidor. Hittar det ej i listarkivet - skulle därför vara tacksam för
>>>> > >besked från "någon som vet". Får man t.ex. katalogisera (i offentlig
>>>> > >katalog)om man bara använder det som referensmaterial ?
>>>> > >
>>>> > > Hälsningar
>>>> > > Ingrid Bergenudd
>>>> > >
>>>> > >
>>>> > >Ingrid Bergenudd
>>>> > >Bibliotekarie
>>>> > >Kärrtorps gymnasium
>>>> > >Box 6084
>>>> > >121 06 Johanneshov
>>>> > >Tel. 08-600 71 25
>>>> > >
>>>> > >
>>>> > >_________________________________________________________________
>>>> > >Kom med i världens största e-posttjänst med MSN Hotmail.
>>>> > >http://www.hotmail.com
>>
>>*******************************************************
>>Eva Söderbaum
>>1:e bibl., Avd för insamling och dokumentation
>>SLU-biblioteken
>>Ultunabiblioteket
>>Box 7071
>>750 07 UPPSALA
>>
>>Tel: 018/67 11 04
>>Fax: 018/67 28 53
>>E-mail: [log in to unmask]
>>http://www.bib.slu.se
>>*******************************************************
>
>--------------------------------------------------------------------------
>
>Åsa Härstedt Asa Haerstedt
>Bibliotekarie Librarian
>Biblioteket The
>Library
>Högskolan Dalarna Hoegskolan
>Dalarna
>S-781 88 Borlänge S-781 88 Borlange
>Sverige Sweden
>Tel.: 023-77 81 96, 77 81 90
>Fax: + 46 23 77 80 75
>Mail: [log in to unmask]
>
>"The next best thing to know something is knowing where to find it."
>Samuel Johnson


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager