LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Ang: Informationskompetens eller mediekompetens?

From:

Ola Pilerot <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 7 Jun 2002 13:38:43 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej,

med anledning av den diskussion som har uppstått angående definitioner
av begreppet informationskompetens och andra begrepp, som kanske är
besläktade med informationskompetens eller i vart fall förekommer inom
samma sfär, skulle jag vilja tipsa om en läsvärd artikel:

Bawden, David
Information and digital literacies: a review of concepts
Journal of documentation, 2001

Här följer ett innehållsreferat:

The concepts of ‘information literacy’ and ‘digital literacy’ are
described, and reviewed, by way of a literature
survey and analysis. Related concepts, including computer literacy,
library literacy, network literacy, internet
literacy and hyperliteracy are also discussed, and their relationships
elucidated.
After a general introduction, the paper begins with the basic concept of
‘literacy’, which is then expanded to
include newer forms of literacy, more suitable for complex information
environments. Some of these, for example
library, media and computer literacies, are based largely on specific
skills, but have some extension beyond them.
They lead to general concepts, such as information literacy and digital
literacy, which are based on knowledge,
perceptions and attitudes, though reliant on the simpler skills-based
literacies.

Artikeln finns att tillgå i fulltext via bibliografin, Information
literacy - Informationskällor (URL: http://www.his.se/bib/infolit.shtml)

Vänliga hälsningar

Ola Pilerot

Ninita Fristedt wrote:
>
> Hej!
>
> I anslutning till alla varianter av '-kompetens' och '-literacy' skulle det
> också vara mycket intressant att få ta del av listans medlemmars synpunkter
> på distinktionen mellan 'digital kompetens' och 'informationskompetens':
> I pressmeddelandet om den nyligen avlämnade delrapporten från
> Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan sägs det att man bör
> överväga "om 'informationskompetens', det vill säga att mentalt och
> tekniskt kunna hantera stora informationsmängder, bör bli en fjärde
> basfärdighet i läroplanen".
> I rapporten (s. 79) talas det om "'digital literacy' något som på
> svenska kan översättas till 'digital baskompetens'" och att "Frågan om att
> i läroplanen införa 'digital komptens', nämligen förmåga att hantera
> informationstekniken och ett stort informationsutbud, både mentalt och
> tekniskt, bör övervägas." (citatet hämtat från
> http://utbildning.regeringen.se/ansvarsomr/skolabarn/pdf/nastasteg.pdf )
> Skall man förstå detta som att informationskompetens och digital
> kompetens är synonyma? Är inte informationskompetens ett bredare begrepp
> som innefattar även icke-digitala källor? Vad tycker ni?
>
> Tacksam för alla synpunkter
> Vänliga hälsningar,
> Ninita Fristedt, studerande vid BIVIL (Biblioteks- och
> informationsvetenskap i Lund)

--
*********************

(Mr)Ola Pilerot
Bibliotekarie / Librarian
Högskolebiblioteket i Skövde / Skövde University Library
Box 408
541 28 Skövde
SWEDEN
Telephone: +46-(0)500-448051
Telefax: +46-(0)500-448059
E-mail: [log in to unmask]
Web: http://www.his.se/bib/bib.shtml


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager