LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: LIBRIS upphandlar söksystem för e-tidskrifter
From: Mats Herder <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 16 May 2002 17:18:07 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (31 lines)


                                                 2002-05-16
LIBRIS upphandlar söksystem för e-tidskrifter

Frågan om en nationell lösning för hantering av e-tidskrifter och andra
elektroniskt lagrade informationsresurser är en prioriterad fråga för
LIBRIS-avdelningen vid Kungl. biblioteket från och med detta år.

Behoven vid LIBRIS-biblioteken är stora för både en central databas med
bibliografisk information om tillgängliga tidskrifter vid respektive
LIBRIS-bibliotek, men också ett söksystem för sökning direkt i de
elektroniskt lagrade tidskriftsartiklarna.

Vid LIBRIS ledningsgrupps sammanträde den 15 maj presenterade
LIBRIS-avdelningen ett förslag om en nationell lösning för den
bibliografiska informationen om e-tidskrifter. Ledningsgruppen beslutade
enhälligt om att föreslagna lösning genomförs under hösten 2002.

Dessutom fick LIBRIS i uppdrag att omedelbart påbörja en inventering av
kommersiella söksystem för e-material och elektroniskt lagrade
tidskriftsartiklar, som i stor omfattning blivit tillgängliga genom
nationella licenser för universitet och högskolor. Exempel på sådana
kommersiellt tillgängliga system i Sverige idag är ELIN, Metalib med SFX
och ENCompass med Linkfinder+.

Syftet är att redan under hösten påbörja en nationell upphandling av ett
söksystem för LIBRIS-biblioteken med en eventuell driftstart vid
halvårsskiftet 2003.

Mats Herder
Avdelningschef LIBRIS
Kungl. biblioteket

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

Permalink



SEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager