LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: inbjudan (ang.TLS Väst kurs om bl a KVK)
From: Mattias Brundell <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 19 Oct 2001 12:21:58 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (56 lines)


Hej! Jag tänkte bara meddela att KVK i princip inte bygger på z39.50, utan
på ett egenutvecklat CGI-program (även om man har kompletterat den med
z39.50 teknik under senare år).

Jfr. i detta hänseende utförlig teknisk informatiom i RZ-News, Heft
September 96 ("Neue Dienstleistung im World Wide Web:
Karlsruher Virtueller Katalog") av Uwe Dierolf och Michael Mönnich vid
Karlsruhes universitetsbibliotek, särskilt avsnitten: "Konzept des
Karlsruher Virtuellen Kataloges (KVK)" samt "Virtueller Katalog als
Alternative zu Normschnittstellen". Artikeln finns tillgänglig på:

http://www.uni-karlsruhe.de/Uni/RZ/Schriften/RZ-News/96/Sep/#kvk)

Den kompletteras i viktiga avseenden av en färsk artikel ("KVK : a meta
catalogue for libraries") av Michael Mönnich i High Energy Physics Webzine
Issue 2, October -00. Den finns tillgänglig på:

Adressen är: http://library.cern.ch/HEPLW/2/papers/4/

KVK är f ö verkligen ett fantastiskt bra beläggningshjälpmedel och fungerar
även som ett bra katalogiseringsstöd när det gäller utländska titlar som
saknas i Libris utländska kataloginformation.

Hälsningar, Mattias Brundell
            Tekniska museet
            Biblioteket


>TLS Väst inbjuder till en kurs i fjärrlån.
>
>Tid: Onsdagen den 24 oktober 2001 kl 13.00-16.30
>
>Plats: Chalmers bibliotek
>           Chalmers Tvärgata 1, Göteborg
>           Seminarierum 1
>
>Kursen behandlar beläggning och beställning av material i utlandet, med
>tonvikt på Tyskland, vars bibliotekssystem beskrivs relativt ingående.
>
>Huvudvikten läggs på det förträffliga beläggnings- och beställningssystemet
>Subito samt
>på beläggningssystemet KVK (Karlsruher Virtueller Katalog), som är ett
>Z39.50-system
>och ger tillgång till 23 bibliotekskataloger och några internetbokhandlar.
>
>Lena Ivarsson
>Göteborgs universitetsbibliotek
>Avd. för humaniora
>Box 222
>405 30 Göteborg
>Tel.: 031-773 1707
>[log in to unmask]


_________________________________________________________________
Get your FREE download of MSN Explorer at http://explorer.msn.com/intl.asp

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager