LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Internet på folkbibliotek
From: Erik Edwardson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 17 Oct 2001 10:53:55 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (19 lines)


Våren 2001 färdigställde undertecknade uppsatsen Aspekter på
folkbibliotekens Internetsatsningar : verksamheter, intentioner,
regleringar. Syftet med uppsatsen var att studera ett antal aspekter av
folkbibliotekens satsning på publika Internetdatorer. Våra
frågeställningar var hur tillgången till Internet ser ut på de
undersökta biblioteken avseende antal datorer och tjänsterna e-post och
chatt; vilken verksamhet som bedrivits kring Internetdatorerna och vilka
intentioner som ligger bakom; hur och i vilken omfattning
Internetutbudet är reglerat samt på vilket sätt de statliga strategierna
förhåller sig till de undersökta bibliotekens verksamheter kring och
intentioner med Internet. För att besvara våra frågeställningar
genomförde vi en enkätundersökning där huvudbibliotek i de 42 största
kommunerna ingick.

Uppsatsen finns att läsa i pdf-format via denna länk:
http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2001/01-46.pdf

Erik Edwardson, [log in to unmask]
Jonas Elofsson, [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager