LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ny databas för GEN-praxis
From: [log in to unmask]
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 5 Oct 2001 16:12:59 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (42 lines)


Till er som katalogiserar i LIBRIS

En databas med praxis för klassning av SAB -  i LIBRIS i det gemensamma
GEN-siglet - och i Nytt Libris i den generella klassifikationen - finns nu
i en första preliminär version.
Databasen har kommit till som ett resultat av ett uppdrag av
överbibliotekarierna vid Göteborgs, Lunds, Linköpings, Stockholms, Umeås
och Uppsalas universitetsbibliotek att genom ökat
samarbete rationalisera arbetet med SAB-klassifikation. En arbetsgrupp med
representanter från dessa bibliotek och från KB och LIBRIS har under år
2000 och 2001 diskuterat oklarheter och enats om en gemensam praxis i de
fall där systemets regler inte är entydiga eller erbjuder valmöjligheter.
Databasen är inte på något sätt en fullständig genomgång av hela SAB, det
har heller inte varit arbetsgruppens ambition. Som arbetsinstrument utgör
databasen ett komplement till den tryckta utgåvan av SAB-systemets 7:e
upplaga och de rättelser och tillägg som ligger på BUS' hemsida.

Databasen kan nås på adressen
http://appl.libris.kb.se/SABrubriker/SABrubriker.html

Under rubriken Databasinformation finns på den adressen ytterligare
information om databasens bakgrund och förutsättningar. Där finns även
några grundläggande principer för SAB-klassning i LIBRIS som arbetsgruppen
enats om. Läs även under rubriken Söktips för att se hur man kan använda
basen.

Vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter under adressen
[log in to unmask]

De synpunkter som kommer in under hösten kommer att diskuteras i
arbetsgruppen och i lämpliga fall inarbetas i databasen.

Arbetsgruppen för GEN-praxis:
Siv Boman, Umeå UB (Smk)
Jan Gustafsson, Lunds UB
Thomas Lindström, Göteborgs UB
Bo Jernberg, Linköpings UB
Lisbeth Byström, Stockholms UB
Alice Meissner, Uppsala UB
Pia Leth, KB
Eva Tedenmyr, KB
Bodil Gustavsson, Libris

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager