LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SASNET/Nätverk för svensk Sydasienforskning
From: Lars Eklund <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 26 Oct 2001 11:54:44 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (31 lines)


För den som söker kvalificerad information om länderna i södra Asien
(Indien, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka och
Maldiverna) och om den forskning och utbildning med anknytning till
dessa länder som förekommer vid svenska universitet är SASNET,
Swedish South Asian Studies Network, en värdefull kunskapsbank som
dessutom erbjuder webb-länkar till mängder av Sydasienresurser i hela
världen.
SASNET tillkom i januari 2001 och är knutet till Lunds universitet,
men fungerar som ett nätverk med målsättning att knyta samman
forskare vid alla svenska universitet och inom alla discipliner där
forskning om Sydasien bedrivs. Sida står för två tredjedelar av
SASNETs budget, Lunds universitet för resten. Förutom att utveckla
och underhålla den engelsk-språkiga Internet-portalen
http://www.sasnet.lu.se består SASNETs arbete också av att främja ny
tvärvetenskaplig forskning kring Sydasien. Detta sker i form av
planerings- och nätverksanslag som delas ut två gånger om året.

Staffan Lindberg, föreståndare/koordinator, samt professor i
sociologi vid Lunds universitet
Lars Eklund, webbmaster och programsekreterare för SASNET
--
SASNET - Swedish South Asian Studies Network
International Office, Lund University
P.O. Box 117
S-221 00 Lund
SWEDEN

46+46 222 73 40
[log in to unmask]

http://www.sasnet.lu.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager