LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Inbjudan till teknikutbildning hösten 2000

From:

Olle Thylander <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 9 Oct 2000 11:31:17 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


 Till SUNET-anslutna bibliotek och museer

 Teknisk utbildning av personal på SUNET-bibliotek och -museer
 =============================================================

I december 1999 genomfördes för första gången en IT-utbildning för tekniskt
inriktad personal vid bibliotek och länsmuseer. Den kursen följdes av
ytterligare en utbildningsomgång våren 2000. SUNET planerar nu att upprepa
utbildningen i höst under förutsättning att ett tillräckligt antal
deltagare (minst 5) anmäler sig till utbildningen, som är uppdelad på två
etapper

SUNET inbjuder härmed personal på de bibliotek och länsmuseer som har
accepterat erbjudandet om anslutning till Internet via SUNET till ett
utbildningsprogram. Kursen syftar till att i teori och med praktiska
övningar ge allmänna och grundläggande kunskaper om den moderna
informationstekniken och framförallt att ge fördjupade kunskaper om
hårdvaran och kommunikation via Internet. Den är främst avsedd för dem inom
de berörda organisattionerna som arbetar med tekniska frågor och som har
viss erfarenhet av att arbeta med tekniklösningar, men även andra tekniskt
intresserade är välkomna att söka utbildningen

Kursen planeras genomföras i Stockholm (St Eriksgatan 117) i två steg
enligt följande:

Steg 1 6 - 10 november
Steg 2 27 november - 1 december

Jämfört med tidigare utbildningar är kursen denna gång något utökad med
framför allt ett säkerhetsavsnitt och mer tid för operativsystemdelen.

Kursinnehåll
------------
Huvudavsnitten i kursen är följande:

Introduktion till datalogi
Hårdvara
Mjukvara och operativsystem
Nätverk och kommunikation
Internet
Säkerhet
Internetrelaterade lagar och förordningar .

Under steg 1 förmedlas förståelse för hur en dator arbetar samt kunskap om
datorns olika delar. Praktiska övningar ingår. Steget har också som mål att
ge förståelse för vad ett operativsystem är och ge en grundläggande kunskap
i att arbeta med de vanligaste operativsystemen. Denna etapp syftar vidare
till att ge förståelse för vad Internet och nätverk är och kunskap i hur
man använder Internet för effektiv informationssökning.

I steg 2 förmedlas fördjupade kunskaper om hårdvara och Internet. Övningar
avseende installation och konfiguration av hårdvarukomponenter ingår.
Steget syftar också till att ge fördjupad kunskap om Internet, bl a
säkerhetsaspekter och juridiska aspekter, med särskild inriktning mot
olika typer av webbtjänster och de möjligheter som dessa erbjuder.

Kursen genomförs i samarbete med Internetworking University
(http://www.iuab.se) och Upright Education
(http://www.upright.se/swe/education/).

Allmänna villkor för utbildningen:
---------------------------------
Ingen kursavgift tas ut, men deltagarna eller deras organisationer svarar
själva för resa och nödvändigt uppehälle. Lunch och kaffe under
kursdagarna ingår.

Anmälan
-------
Den som är intresserad av att delta skall kontakta SUNET tillhanda senast

         onsdagen den 18 oktober 2000

 via e-mail till: [log in to unmask]

Intresseanmälan skall innehålla en kortfattad beskrivning av den sökandes
nuvarande huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområde. Den som anmäler
intresse för kursen kommer att beredas tillfälle att gå igenom ett
diagnostiskt prov.

SUNET kommer att göra ett urval bland dem som anmäler sig mot bakgrund av
bl a resultat i det diagnostiska provet. Maximalt kan 9 personer beredas
tillfälle att delta i utbildningen.

Närmare upplysningar om kursen lämnas av Olle Thylander,
Högskoleverket/SUNET (tel. 08-5630 8876). Ställ gärna frågor via e-post:

mailto:[log in to unmask]

Välkomna med era intresseanmälningar!

Olle Thylander


_____________________________________________________
Olle Thylander, Högskoleverket, Box 7851, S-103 99 Stockholm
National Agency for Higher Education
Tel: +46 8 56308876 Mobil 070-761 69 77
Fax: +46 8 56308850
____________________________________________


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager